Er det danske kongehus en tysk historie?

christian9medfamilie

Maleri: Maleriet forestiller den danske Christian den 9 og hans familie. Maleriet hænger på Christiansborg og illustrerer, at Christian den 9 nærmest er stamfader til de fleste europæiske kongehuse. De højadelige slægter og kongehuse i Europa er i hele den veldokumenterede tidsregning flettet ind i hinanden. Men Christian den 9. og hans dronning var egentlig tyskere.

Den danske kongeslægt har så mange tyske rødder, at slægten måske er mere tysk end dansk. Ihvertfald er det få danske familier, der som kongehuset i den grad har hentet ægtefæller i Tyskland, og først i de seneste generationer er ægtefællerne fundet andre steder end i Tyskland. Berlin-guide er fortaler for et nærmere og varmere forhold til Danmarks store nabo mod syd - og derfor altid opmærksom på forbindelser mellem Danmark og Tyskland. Det danske kongehus er et godt eksempel.

Spørgsmålet er, om der overhovedet er danske rødder i det danske kongehus?

Hele Europas bedstefar var tysk

Christian den 9 selv og hans kone var begge tyskere og forfædre til den nuværende danske kongefamilie. Familien er af Huset Glücksborg, som er en sidelinje til en anden tysk fyrste familie, Oldenburgerne. I november 1863 døde den danske konge Frederik den 7. barnløs på Lyksborg slot som den sidste af Oldenburgerne. Danmark måtte finde en ny monark, og det blev Glücksborgeren Christian af Glücksborg og hans kone, Prinsesse Louise af Hessen. Altså to nye tyskere på tronen.

Christian den 9 var valget fordi han i lige mandlig linje stammede fra Christian den 3. og dermed Jellingedynastiet - men der er ikke dansk blod at spore. I hvertfald ikke de 13 generationer, det er muligt at gå tilbage i Christian 9.'s stamtræ. Det bygger på en hurtig gennemgang. Der er sikkert dem, som kan fortælle en mere nuanceret historie. I regnestykkerne er der ikke taget højde for, om den mødrene linje måske har bragt lidt øllebrød, stegt flæsk og dannebrog med i blodet.

Christian 9's fulde titel var: Af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Venderne, Schleswigerne, Holstenerne, Ditmarskerne, Stormarene, Lauenburgerne og Oldenburgerne hører alle til i Tyskland. Danmark nævnes først - men dog blot som et af 8 geografiske områder. 7:1 til Tyskland.

Uheldigvis for Christian den 9 lagde Danmark sig næsten øjeblikkeligt ud med Preussen i krigen i 1864. Christian den 9 foreslog Bismarck, at Danmark skulle være en del af det tyske rige for at undgå krigen. Men hvor danskerne tager imod tyske konger og dronninger i stribevis var den preussiske kong Vilhelm I og Bismarck ikke interesseret i at tage imod danskere i stribevis. Men episoden illustrerer sindelaget hos Christian den 9. Det handlede om kongemagten og ikke nødvendigvis om danskerne. 

Den nye tyske konge og hans dronning var ikke specielt populære i Danmark, hvor landssoldaterne vandrede i krig mod tyskerne - og Dronning Louise måtte bede politiet beskytte Amalienborg ekstra da Danmark tabte krigen.

Fire af hans børn endte på andre kongetroner: Frederik blev til Frederik 8 af Danmark, Alexandra blev dronning af England, Dagmar blev kejserinde af Rusland og Wilhelm blev konge af Grækenland. Valdemar afstod for at blive konge af Bulgarien - og hans Barnebarn blev konge af Norge.

Hvis kongefamilien havde boet i Nordvestkvarteret i København havde de været en børnerig indvandrerfamilie fra Tyskland, hvis børn blev familiesammenført ud over hele Europa. Ikke en af børnene blev gift med en dansker - og de fleste foretrak at bo andre steder i Europa.

Hvor er det danske blod?

I bund og grund er kongehuset næppe dansk.

Prins Christian er halvt australier (med britiske rødder), 9 procent tysk, 16 procent svensk og 25 procent fransk. Ikke en dråbe dansk, hvis man går den lige mandlige vej tilbage i historien gennem 18 generationer. Og skulle der være lidt dansk før da vil det maksimalt udgøre 3-5 procent. Det svenske og franske er af relativt nyere dato - før da var slægten tyskere med tysk på.

Interessant i et land, hvor langt de fleste andre indbyggere kan føre deres rødder tilbage til danskere, der var født af danskere og et eller andet sted langt ude måske en enkelt indvandrer med lidt frisk blod. For kongehuset er det omvendt - og det er aldrig lykkes det nuværende kongehus at få dansk blod med ind i de officielle stamtavler.

Ikke fordi danske piger vil modsætte sig tanken, men fordi dansk blod i kongefamilien ville være kontroversielt. Kronprinsen havde som ung en flirt med en dansk sangerinde, Marie Montell, men det blev ved det. Maria Montell er født i Glostrup, men ikke fra det Glostrupske kongehus. 

De kongelige på Ghettolisten

Med andre ord er der næppe nogen anden familie i Danmark som i så udpræget grad har formeret sig gennem indvandring, familiesammenføring, ægteskaber i familien og fornuftsægteskaber. Man gifter sig helst ikke uden for egne rækker. For kongefamilien er det jo sådan set heldigt, at smykkeloven først er indført i nyere tid. Ellers havde juvelerne raslet ind ved grænsen.

Amalienborg er på mange måder en kongelig indvandrer-ghetto - et parallelsamfund med egne regler hævet over loven og stort set på overførselsindkomster - og ikke alle kan tale dansk uden accent. Der er også mere politi involveret end normalt og endelig er kroner vel også en uvant hovedbeklædning for de fleste. Der uddeles medaljer til dem, der er loyale overfor familien. I de øvrige nordiske lande er man kommet lidt videre i integrationsindsatsen. Måske tøserne i Glostrup skal gøre sig klar til Christian - nu da Frederik så at sige har banet vejen? Er vi i Danmark klar til Dronning Stella Marie Olsen fra Lærkevænget i Glostrup? Eller vil vi hellere have endnu en tysker? 

Bemærk treenigheden: gud, konge og fædreland. Tre elementer: Kristendom, et tysk kongehus og danskerne. Hvordan gud og kongen har sneget sig ind og står først er egentligt mærkeligt. I de sidste krige vi har været involvet i har fjenden haft samme gud og statsoverhovederne har været tyskere. Kun fædrelandet har adskildt os - med undtagelse altså af kongehusets fædreland.

Det med sproget har nok først fået betydning med de elektroniske medier, hvor alle kan høre udtalen. Prins Henrik er måske det første medlem af kongehuset, som danskerne har set skævt til for ikke at tale dansk. Men tidligere har vi ikke haft medier, som i den grad kunne afsløre og udstille at sproget på slottet ikke er dansk. Dansk er så lille et sprogområde, at mange indrejsende næsten ikke orker at lære sproget. Hvad skulle det nytte?

Nå - stegt flæsk og persillesovs skal ikke afgøre danskheden.

Berlin-guides konklusion er at man kan af vige ganske meget fra gennemsnittet og endog have en meget fremmed baggrund og så alligevel være dansk. Føler man sig dansk er man dansk. Det er da egentligt meget sympatisk. Og til syvende og sidst kommer vi alle sammen syd fra engang i forhistoriens dyb.

De tyske rødder

I det følgende får man ½ point fra faderen og ½ point fra moderen i beregning af nationalitet

Tyskeren Christian 9 og hans tyske kone Louise af Hessen blev konge og dronning i Danmark. De var begge tyskere - Louise var født i Kassel, men var retfærdigvis vokset op i Danmark (1:0 til Tyskland)

 • Hans søn Frederik den 8 var derfor også tysk, men tog en svensk kone. Prinsesse Lovisa giftede sig den 28. juli 1869 med kronprins Frederik og måske var 1864 for tæt på, til at en kronprins, vel og mærke med tyske forældre, kunne gifte sig med en tysker?
 • Hans søn, Christian 10 var derfor 50 procent tysk og 50 procent svensk. Han giftede sig med en tysk kone, Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. Hun var født på slottet i Schwerin.
 • Hans søn Frederik den 9 var nu 75 procent tysk og 25 procent svensk. Han giftede sig med en svensk kone, Dronning Ingrid.
 • Hans datter Margrethe den 2 var nu 37,5 procent tysk og 62,5 procent svensk. Hun giftede sig med franske Henri, "Kong Henrik".
 • Hendes søn, Kronprins Frederik er så 18,7 procent tysk, 31,3 procent svensk og 50 procent fransk.
 • Kronprins Frederik giftede sig med en australsk pige, kronprinsesse Mary Donaldson. Den første ikke adelige kronprinsesse i mands minde.
 • Deres søn, Prins Christian er således halv australier (med britiske rødder), 9 procent tysk, 16 procent svensk og 25 procent fransk.

Meget kan man sige om kongehuset. Det er blevet langt mindre tysk, men dansk er det ikke. Følger vi Christian 9 bagud i tiden, er der kun tyskere: Christian 9’s far var Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, som også leverede kongelige til Norge, Grækenland og Storbritannien.

 • Hans far, Frederik Carl Ludvig af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også.
 • Hans far, Karl Anton August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også.
 • Hans far, Peter August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 • Hans far, Frederik Ludvig af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 • Hans far, Frederik Vilhelm 1., Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 • Hans far, August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 • Hans far, August Philip af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, tysk og det var hans mor også. Han grundlagde Glücksborg-linjen og regnes som stamfar til danske, græske og norske kongehus.
 • Hans far, Alexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg, var tysk og det var hans mor også.
 • Hans far, Hans den Yngre, var tysk og det var hans mor også.
 • Hans far, Christian den 3. var dansk konge. Hans far og mor var tyskere
 • Hans far, Frederik 1. var dansk konge, hans far og mor var tyskere
 • Hans far, Christian den 1. var dansk konge, hans far og mor var tyskere
 • Hans far, Didrik den Lykkelige af Oldenburg, var tysk og det var hans mor også

Man kan spørge sig selv om danskerne vil fortsætte med vælge tyske præsidenter i stribevis som statsoverhoveder, hvis vi vi en dag opgiver monarkiet? Det ligner ihvertfald en tradition. 

Rødderne går langt tilbage i tiden

Christoffer 2 (1275-1332), plagede landet med skatter, så danskerne gjorde oprør i en grad, så Christoffer 2. måtte flygte med resterne fra det kongelige skatkammer sammen med sin tyske kone, dronning Eufemia af Bogislaw 4. af Pommern-Wolgast, og sønnen Valdemar (Atterdag) hjem til... Nordtyskland. Christoffer optog et stort lån og vendte tilbage til Danmark med en hær for at starte en opstand. Men ingen danskere sluttede sig til ham. Det kan altså blive for galt.

Christoffer 2 var søn af Erik Klipping og hans tyske kone Agnes af Brandenburg. Erik Klipping var ham der blev dræbt i Finderup Lade. Erik Klippings tyske mor regerede landet på hans vegne, da han var helt lille. Hun var datter af Sambor 2. af Pommern og gik under navnet Margrethe Springhest. Hun er begravet i Doberaner Münster i Bad Doberan i Mecklenburg. Og da Erik blev dræbt i Finderup Lade tog hans tyske kone, Agnes over for den stadigt umydinge søn, Erik Menved, indtil han selv blev konge - og derefter efterfulgt af søn nummer 2, Christoffer 2. Agnes var iøvrigt født i Berlin og datter af Johan d. 1, der grundlagde Berlin. Hans første kone, Sophie, var datter af Valdemar Sejr og sandsynligvis fra Nyborg.

Danmark var i en periode uden konge. Det var jagtrevier for tyske hertuger. Greverne voldtog og plyndrede frit rundt rundt i Jylland. Bestyren var Gerhard 3. af Holsten-Rendsborg, "Den kullede Greve"´- altså en tysker.

Mens Christian den 2. var landsfordrevet opholdt Valdemar sig ved det kejserlige hof i Sydtyskland og hos svogeren markgreve Ludwig i Brandenburg, der var Valdemars søsters mand - der lærte han flydende Plattysk og var måske den første dansker, der lærte at sætte pris på Berlin? Han har haft formidabelt stærke forbindelser til Tyskland. Ludwig var ældste søn af Kejser Ludwig IV i Sydtyskland.

Ved en indviklet aftale i Spandau ved Berlin fik Valdemar Atterdag lov til at blive konge i Danmark og der kom styr på det danske rige. Markgreve Ludwig i Brandenburg havde en stor finger med i spillet der. Ludwig som endte som hertug af Oberbayern og Greve af Tyrol.

Valdemar Atterdag blev gift med Hedvig, der var datter af Erik 2. Valdemarsen af Slesvig og Adelheid af Holsten. Altså tyskere. To af Valdemar og Hedvigs børn blev gift til adelsfolk i Mecklenburg og datteren Margrethe blev dronning i Danmark.

Efter Valdemar Atterdag kom Margrethe til magten og samlede Danmark, Norge og Sverige til et rige. Margrethe søn stod til at overtage tronen efter Margrethe, men han døde. Buddet gik i stedet for til Erik - der var tysker, men med rødder til Jellinge dynastiet. 

Erik var søn hertug Vartislav VII af Pommern-Stolp og Maria af Mecklenborg-Schwerin, Marias mor var Valdemar Atterdags datter Ingeborg. Erik, var altså søster-barnebarn af Margrethe og han blev konge af Danmark under navnet Erik af Pommeren.

Så var det nu en dansker eller tysker på tronen?

Margrethe havde stået for opdragelsen af Erik af Pommeren, så han var naturligvis dansk. Og så kunne han naturligvis føre sit stamtræ tilbage til Gorm den gamle - til Jellingedynastiet. Og det samme kan Margrethe II og Kronprins Frederik.

Hvor kom Gorm den gamle fra?

Når det danske kongehus har skullet revitaliseres henvises der til Jellingedynastiet, hvor Gorm den gamle var konge. Det er både tilfældet for Christian den 7 og for Erik af Pommeren. Der er rødder tilbage gennem tyske slægtled til Gorm den gamle.

Og hvad er det så værd?

Gorm den gamle's DNA er aldrig blevet undersøgt. Vi ved, hvornår han døde - men ikke hvornår og hvor han blev født. Hans far Knud 1, Hardeknut, var muligvis født i Normandiet - altså franskmand. Selvom familien er godt kortlagt efter Gorm den Gamle, så må knarkens egen oprindelse siges at være svært tvivlsom. 

Da alle andre i kongerækken har været tyskere - så kan det jo heller ikke udelukkes her..eller? Vi ved det ihvertfald ikke. Der spekuleres lystigt, og jeg har ikke set andre, der placerer Gorms rødder i Tyskland. Snarere Norge, East-Anglia eller Normandiet. Når kongehuset i den grad vender mod germanerne efter Gorm den Gamle kan det måske være det romerske kejserrige, ihvertfald slog Henrik Fuglefænger den danske kong Gnupa i Slesvig i 934 og tvangsdøbte ham. Det var vigtigt at være gode venner med germanerne og Gorm var konge på cirka samme tid.

Gottes Hilfe, Volkes Liebe, Dänemarks Stärke.