Socialismen - fakta, myter og misforståelser...en advarsel

Varefakta. DDR var en socialistisk stat, men hvad betyder det egentligt at være en "socialistisk" stat. Der er noget venligt over "at være social" - og hvem har lyst til at være "asocial". Den venlige varebetegnelse er måske baggrunden for, at Enhedslisten har held til at tiltrække så mange stemmer i Danmark. Hvad gør Enhedslisten, hvis partiet får magt som de har agt? Få noget af svaret på rejsen til Berlin. Rejsen til Berlin er anskuelsesundervisning i, hvordan der bag det venlige udtryk "socialisme" stort set altid gemmer sig undertrykkende og voldelige regimer. Regimer, som i den bedste mening forhindrer mennesker i at udfolde sig og leve. Der er brug for lidt opklaring om socialismen - den kommer her. Læs her berlin-guides varefakta om "socialisme".

Socialisme lige efter bogen

Wikipedia definerer socialisme som "en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt politisk kontrol og kommer alle samfundets medlemmer til gode. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskelligt udtryk. Der kan fx være tale om statsejerskab, kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads.".

En af socialismens tænkere var Karl Marx. Karl Marx havde den teori, at historien drives frem af modsætninger i samfundet. Ifølge Marx kan historien opdeles i 6 "stadier": Det urkommunistiske, slavesamfundet, det feudale, det kapitalistiske, det socialistiske overgangssamfund og til slut det kommunistiske samfund. Historien starter og ender ifølge Marx undgåligt med det kommunistiske samfund, hvor der ikke er privat ejendomsret og et stærkt kollektiv. Det socialistiske samfund, som efterfølger det kapitalistiske, er dermed blot et trin på vejen til det kommunistiske samfund.

Der har aldrig eksiteret et moderne kommunistisk samfund, men den socialistiske samfundsmodel er eftertrykkeligt afprøvet i mange lande de sidste 100 år. Resultatet er altid nød og elendighed for befolkningen, der er blevet styret af ukontrolable, magtgrådige eliter. Altid. Og altid i bedste mening. Og faktisk lige efter bogen...

I det socialistiske samfund har en elite blandt arbejderne forstået, at de skal tage magten og opdrage befolkningen til at blive klassebevidste. I socialismens selvforståelse vil alle efterhånden indse, at kommunismen er det rigtige valg og når alle er overbevidste er samfundet klar til at blive kommunistisk. Der kan være tab undervejs...for man kan ikke lave en omelet uden at ødelægge æg.

Socialdemokratiet og SF er ikke socialister

Socialdemokratiet har forlængst accepteret markedsøkonomi og ejendomsret og holder sig til det demokratiske og det venlige "sociale". Vi skal ifølge socialdemokraterne, så langt vi kan blive enige om det, dele goderne og byrderne i samfundet med hinanden og skabe tryghed. Helle Thorning mente da heller ikke, at hun var socialist.

SF har ligeledes accepteret demokrati, markedsøkonomi og langt henad vejen også privat ejendomsret - selvom de foretrækker at medarbejderne ejer virksomhederne. De store pensionsfonde i Danmark er efterhånden så store, at det i mange tilfælde faktisk er "medarbejderne", der ejer virksomhederne i Danmark.

Socialdemokraterne kan du roligt stemme på og også SF (et parti, der som hovedregel er helt uden politisk betydning, så du har i bedste fald blot sat dig selv uden for indflydelse).

Enhedslisten - en diktaturstat i svøb

I Danmark er det eneste socialistiske parti i virkeligheden Enhedslisten, som hverken bryder sig om privat ejendomsret eller markedsøkonomi. Det er et parti, som er demokratisk revolutionært - det vil sige, at strategien er at overtage magten i Danmark, så snart der er stemmer nok bag. Berlin besøgende vil tænke, at det var helt på samme måde at Adolf Hitler og National-socialisterne kom til magten og oprettede en dikaturstat på baggrund af den demokratiske Weimar-republik.

Det er en "tried and tested" metode til at få magten i en demokratisk stat, og med Enhedslistens store popularitet er der grund til bekymring. For hvad er det, at arbejdereliten i Enhedslisten har i skuffen til os? Indrømmet, det er ikke let at forstå, for partiprogrammet er både svulstigt og ulæseligt - også efter den seneste gennemskrivning. Se en anmeldelse af enhedslistens partiprogram her.

Der findes en del sejlivede myter om DDR og socialismen, og med de kønne piger i front for Enhedslisten kan det være svært at huske på, hvor lykke-, velstands,- glædes,- og miljøskadelig en ideologi, de i virkeligheden repræsenterer. Partiet har haft langt mere frygtindgydende og afskrækkende talsmænd før.

Myter om socialisme og DDR

Her er et par myterne om socialisme, som du kan støde på:

"I DDR var der diktatur, ja, men også et socialt sikkerhedsnet". Nej, i DDR var der diktatur og en social spændetrøje. Du skulle forråde dig selv, dine nærmeste og dit liv for at overleve - og levestandarden var iøvrigt langt langt og atter langt under et dansk, kapitalistisk kontanthjælpsniveau. I længden var der kun nød og elendighed på vej. Ingen socialistiske stater havde velfærdstilbud, der kan matche fx de skandinaviske lande. Det skulle da lige være tilbudet om ugebørnehaver, hvor forældrene kun havde deres børn i weekenden. Så kunne forældrene koncentrere sig om arbejdet, mens staten koncentreret opdrog børnene i den rette socialistiske lære.

"Det var kun de sure modstandere, der oplevede regimets tryk". Nej, hver sjette DDR borger var meddeler til STASI. Al din post blev læst. Du var aldrig sikker. I et hvert hjem var der en "Hausbuch" hvor gæster skulle indskrive sig, så STASIs opsynsmænd til enhver tid kunne kontrollere, hvem dine venner var. Men udsagnet har den sandhed i sig, at regimets top - medløbere, stikkere og undertrykkere - havde adgang til privillegier, fik bedre uddannelser, bedre lejligheder, bedre job, bedre ferier. Almindelige mennesker, som fx arbejderklassen, måtte bare finde sig i at blive opdraget og herset på. Til deres eget bedste. Reinhard Brose fortæller, hvordan man som almindelig borger var nødt til at have to sprog: et hverdagssprog til de nærmest fortrolige og et marxistisk-leninistisk slagordssprog til resten af samfundet.

"I socialismen har alle mennesker værdi" - nej, desværre. Tvivlerne har ingen værdi. I DDR blev tvivlere nægtet uddannelse og måtte hutle sig igennem med det væreste arbejde. Søgte du udrejse tilladelse kunne dine børn tvangsfjernes og tvangsbortadopteres til rettroende socialister. Mennesker havde ikke værdi - de var redskaber i den socialistiske revolution. Mennsker er til for socialismens skyld og ikke omvendt. Du blev også holdt ude fra det gode selskab, hvis dine forældre havde en lang uddannelse, så du hørte "intelligenziaen" og ikke arbejderklassen. Eller hvis en del af din familie boede i Vesttyskland, hvis du aktiv i kirken, eller havde langt hår, sex uden for ægteskabet og hang til rockmusik.Socialisme handler jo om opdragelse, og så er der kun plads til de retroende blandt opdragerne. Andre må finde sig i at blive opdraget.

"Socialisme er fremskridt" - det er svært at finde eksemplerne. Mens de kapitalistiske lande ræsede afsted med nye, mere avancerede og mere miljøvenlige produkter udviklede de socialistiske lande produkter i meget langsommere tempo. Det meste innovation skete gennem industrispionage i vest. Kom selv i tanke om et produkt fra DDR tiden, som var værd at eje. Innovationen begrænser sig mest til trafiksignalet "Ampelman". Ensretningen slog nærmest både virketrang, innovation, kultur og kunst ihjel, og præstationerne, hvor socialisterne overgik kapitalister fx ved olympiaderne, blev i stor stil tvunget frem med doping og stereorider. Socialisme er stilstand.

"Det vi så i DDR var ikke rigtig socialisme. Ægte socialisme er noget helt andet". Nej, socialismen som styreform er nærmest videnskabeligt testet og afprøvet i forskellige varianter i snart 100 år i de mest forskellige samfund i hele verden. Resultatet er det samme: Magten korrumperer, eliten undertrykker alle andre, det private initativ forsvinder, innovationskraft siver ud, kommunikation bliver til paroler, uenige og afvigere havner i spjældet, aviserne taler ikke sandt, fattigdom. Fra Cuba til Nordkorea, Fra Albanien til Sovjetunionen, fra Rumænien til DDR. Mærkeligt nok har en stor del af danskerne lyst til at stille op til forsøg nummer ethundredeoghvidkål. Enhedslisten vil også noget helt andet - siger de. DDR borgere fortæller, at de stadig synes om ideen, bare ikke lige den måde den blev praktiseret på i DDR...eller nogen andre steder.

"De røde faner er udtryk for solidaritet". Idag er det alment accepteret og lige fremt opfattet som festligt at trække den røde fane ud af skabet ved fx demonstrationer. Hagekorset ser vi heldigvis sjældent - var det dog bare det samme med hammer og segl. Det røde på socialisternes faner er blod. Mellem 85 og 100 millioner mennesker er indtil videre myrdet af velmenende, venlige og fremadskuende socialister.

"I DDR blev tingene bygget så de kunne holde i lang tid. Ikke som brug og smid væk kulturen i vesten". Et brugt eksempel er køleskabene, som ifølge myten skulle kunne holde i 30 år. DDR køleskabet blev produceret på en miljøsvinsk fabrik og i de efterfølgende år krævet af et uhyggeligt energiforbrug. Det holdt i 30 år med sin forældede teknologi fordi der ikke var andre muligheder - ikke fordi socialismen i sig selv er miljøvenlig. Miljøvenligheden hænger sammen med et højt økonomisk og politisk udviklingsniveau - ikke en bestemt filosofi. Der ingen socialistiske stater, der har nået det niveau. De har alle svinet langt ud over rimelighedens grænser. Mindre miljøbelastning kræver et innovativt og dynamisk samfund og ingen socialistiske stater har leveret det. 

"Det var fredelige lande" - nej, desværre er socialismen ekspansiv og aggressiv også uden for egne grænser. I de socialistiske lande var militær eksersits og træning almindeligt i skolen - en praksis, som også socialistiske privatskoler i Danmark havde i 1970'erne, hvor ungerne havde guerilla krigsførelse på det almindelige skoleskema. I de socialistiske lande var eksersits og våbenhåndtering en del af det almindelige folkeskole pensum. Det har aldrig været en del af den danske folkeskole. Socialisterne angreb Ronald Regan og Nato for dobbeltbeslutningen om opstilling af Kernevåben: Beskeden til DDR og Sovjetunionen var, at hver gang de opstillede et kernevåben opstillede NATO også et. Fredsbevægelsen i vesteuropa (betalt og støttet af Sovjetunionen) eksploderede i harme over så farlig en strategi. Parolen var "Fred og anti-imperialisme" - og virkeligheden var helt modsat.

"Det er godt med en anden vinkel". Magthaverne skal have lidt modspil, derfor driller vi dem lidt med at stemme på Enhedslisten, som så kan stille kritiske spørgsmål. Den begrundelse ligger ofte bag en stemme på enhedslisten. Det ville nazist-partiet også gøre. Mon ikke de fleste kan få styret deres lyst til at være rasmus modsat med at stemme på SF eller Dansk Folkeparti. Imens partierne mellem yderfløjene så gør deres bedste for at opbygge et trygt og rigt samfund til gavn for alle. Stem SF hvis du ønsker en anden vinkel - det er heldigvis helt uskadeligt.

"Dansk Folkeparti er også farlige". En særlig dansk variant er at betragte Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som yderpunkter på en skala fra venstre til højre. Sandheden er at Dansk Folkeparti og SF udgør skalaens demokratiske yderpunkter. Enhedslisten er som totalitært, ikke demokratisk parti helt uden for kategori. Yderst til højre på skalaen har vi et andet totalitært, ikke demokratisk parti: Nationalsocialisterne. De er gudskelov ikke repræsenteret i Danmark.

Den blodrøde fane. Der er med god grund surhed, når vi ser det røde swastika national-socialistiske flag veje. Den samme surhed bør vi med god grund have, når vi ser røde faner med hammer og segl. Forskellen er ubetydelig for de repræsenterer begge menneskeforagt og har dokumenteret det gennem slagtninger af millioner af mennesker. Derfor er "Når jeg ser et rødt flag smælde" i bund og grund en forfærdelig skræmmende sang, der udtrykker individets udslettelse i massernes interesse. "Når jeg ser et rødt flag smælde" møder Horst-Wessel-Lied.

"For mig er socialisme blot en retning" kan man høre Enhedslisten sige. Er man for velfærdsstaten kan man stemme på ethvert parti i Danmark. Alle har været med til at bygge det samfund vi har idag - lige med undtagelse af kommunisterne som samarbejdede tæt med rigets fjender. Men Enhedslistens går skridtet videre og er klar til grundlæggende samfundsomvæltninger.

"Det er godt at enhedslisten er principfaste": Svaret er nej. Enhedslistens principfasthed er en klar illustration af den totalitære tankegang. Det hele skal passe til verdensbilledet, ellers kan det være lige meget. Får Enhedslisten magten i Danmark bliver det sådan: Du skal passe til verdensbilledet, ellers bliver du lige meget. 

Rejs en tur til socialisternes lykkeland

I Berlin kan du komme tæt på STASI og DDR og danne dig dit eget indtryk af socialismens lyksaligheder: Varemangel, magteliter, meningsløst arbejde, overvågning, psykisk terror, indespærring, aggression, løgn. Berlin er anskuelsesundervisning i konsekvenserne af totalitære ideologier som socialisme og national-socialisme. De, der kan bevare en sympati for de to ideologier efter et besøg i Berlin har gået rundt med bind for øjnene. Berlin er symbol på vores frihed for totalitære ideologier.

Værsgo' - det blev ikke ren "varefakta" - men i ligeså høj grad en personlig anmeldelse af socialismen. Det kan være berlin-guide her bliver opfattet som mavesur, paranoid, kværulantisk og socialist forskrækket. Den risiko løber jeg og Berlin-guide er med garanti lige så nazi-forskrækket. Men Enhedslisten får i Danmark stemmer nok til at blive borgmestre. Det er angstprovokerende og der er brug for varefaktaen i en tid, hvor journalister i lighedens navn holder mikrofon og giver taletid til de kønne piger fra Enhedslisten uanset hvor marginale deres synspunkter er.

Det er muligt at værne om individets rettigheder, sætte pris på forskellighed, skabe nye indsigter, passe på de svageste, skabe et bæredygtigt miljø, opnå velstand for alle og holde fred med sine naboer uden at være socialist. Faktisk den eneste mulighed for intet af dette har været muligt, hvor socialister har været ved magten.

Et fremtidsblik: DDR i 2033

I 2013 mente Enhedslisten, at de ville opnå flertal og dermed magten om 20 år. Det er et skræmmende perspektiv - herunder en lille introduktion til det ny DDR - Danmarks Demokratiske Republik.

2033 - ENHED FOR ALLE I DET NY DDR

Året er 2033. Folketingsvalget er overstået. Enhedslisten er i folketinget med 110 mandater. Løfterne er store og håbet er stort. Der går et sus gennem befolkningen om håb om nye tider. De klogeste forlader landet landet øjeblikkeligt. Nu skal det gamle væk. Kong Frederik har været syg et stykke tid - han og konen og børnene sendes til deres elskede Thule og får fast arbejde på en fiskefabrik. Enhedslistens leder griber tidsånden og overtager suverænens rolle som Den Folkekære Enhedspræsident. Et folk, en enhed, en præsident.

Det bliver en vane at hæve begge arme med knyttede næver og råbe "Enhed!", når man mødes. Mistænkelige er de, som ikke gør det.

I løbet af få forårsmåneder har Enhedslisten taget præsidentmagten og statsministerposten. 50 folketingsmedlemmer fra andre partier er arresteret og sendt på ophold i Grønland for ikke-solidarisk optræden. Det er vigtigt at kunne tale med i Enhedsånden. Alt andet er støj. Folketinget sendes hjem. Christiansborg indrettes til herberg. Kongefamilien er flyttet til Sverige.

Enhedslisten overtager suverænt styringen af landet og partiets ledende figurer bliver ikke bare ministre, men også præsidenter for højeste ret, politiet og militæret - og folkedirektører i de store virksomheder. Bankerne, McDonalds, Dansk supermarked og al landbrug er nationaliseret og ledes nu af politiske chefer fra Enhedslisten. Det hedder nu FolkeBanken, MrMarx og Danskernes marked.

Al landbrug dyrkes økologisk. Import er stoppet for ikke at udnytte andre. Enhedsøkonomien er en realitet. Alt produceres lokalt. Der er arbejde til alle til en meget flot løn, og man kan købe alle de gulerødder og roer man får tildelt. Alle familier får to børn, som fordeles ligeligt i samfundet. Opdragelse er jo et fælles ansvar.

De frie medier bliver hurtigt en belastning. De stiller for mange spørgsmål og hen over sommeren 2033 bliver "Arbejderbladet" og "Information" de eneste tilladte aviser, adgangen til internettet og sociale medier begrænses. Kun DR er tilladt. DR er statstyret radio og TV. DR står for Det Rigtige

Alle andre energikilder end vindmøller er ikke tilladt. Vi holder bare en pause, når det ikke blæser. Privatbilisme forbydes. Alle virksomheder med mere end 20 ansatte overgives til medarbejderne med en politisk ledelse. Modstand betragtes med bekymring og fører til øjeblikkelig fængselsstraf - både af den mistænkte og dennes familie og naboer. Nu skal der ryddes op. Magtens tredeling opgives - hvorfor dog det, når man nu kan have Magtens enhed.

I DDR - Dansk Demokratisk Republik - er det forbundet med glæde at gå med Enhedslisten - og livsfare at lade være. Partiet sikrer at adgang til internettet kontrolleres og radio og TV-kanaler findes nu kun på  DR ENHEDSTV. ENHED fordi enhed er bedst. Mangfoldighed er en trussel. Individ er en trussel. ENHED - EN RETNING - EN FREMTID lyder parolerne, som møder tilrejsende allerede i Kastrup. Overalt lyser meterhøje plakater med den folkekære enhedspræsident op. Hun smiler. Hun holder børn i hånden. Hun vinker til arbejderne. Der er blomster og lys og vejende faner. Der er en sand vej til fremtiden.

Enheden skal forsvares for solidaritetens og enhedens fjender lurer over alt. Der er forfremmelse og gode muligheder for dem, som kan opdage fjenderne i blandt os. I skolerne indføres faget enhedsforsvar og enhedssolidaritet. HEP - Hemmeligt Enhedspoliti - sikrer at overvågningen fungerer, at der ikke ustraffet fortælles vittigheder i hjem og på arbejdspladser om DDR og Enhedslederne. Det nedbryder moralen og enheden. 

Et forhør, et kort ophold i en mørk kælder med vand, tvangsfjernelse af børn, hårdt fysisk arbejde med brydning af isblokke på Grønland bliver hurtigt hverdag i HEP. Den stærke registrering af alting i Danmark gennem Danmarks Statistik giver et fantastisk overblik over befolkningen. Big Data, kameraer, sensorer og AI er virkelig big brother her og et godt redskab for Enhedstaten og HEP. Man kan blive hentet til forhør for tanker man har overvejet at få.

Foreningsdanmark får et løft og alle boligforeninger, vejlaug, sportsforeninger med videre ledes nu af Enhedslistens folk. FDF og KFUM har strukturen, som nu bliver et obligatorisk, frivilligt tilbud til alle unge, som efter skoletid fortsætter i FDJ - Frie Danske Jubelbørn. For pigerne er BDM - Moderne Danske Børn helt obligatorisk. Mad kan ikke længere købes færdiglavet, så syltning og kartoffeldyrkning og hønsehold og sokkestopning og strikning er vigtige fag for pigerne.

Den politiske ledelse tænker vigtige tanker, og vejen mod Enhed skal gå stærkt. For at sikre arbejdsro bliver Østerbro i København ryddet for dets nuværende beboere. Langt de fleste sendes på arbejde i Jylland - det hjælper på det skæve Danmark. Enkelte må til Grønland.

Rundt om Østerbro - som nu hedder Solidaritetsbro - rejses et stort, befæstet hegn og Enhedsregeringen og hele partiapperatet er flyttet ind her. Boliger er billige her og levestandarden er i top. Der er import af de vigtigste fornødenheder fra udlandet til partifolket. Strømmen kommer fra Barsebäck. I København indrettes alle veje til cykelstier - med en vejbane i midten til Enhedspartiets biler, der skal hurtigt frem til vigtige beslutninger. Partibørnene bliver der passet godt på i privatskolder, mens mor og far træffer vigtige beslutninger.

For alle andre er Enhedsskolen tilbuddet, så man sikrer sig at Marx er på skemaet, og at den daglige militærtræning passes fra børnehaveklassen og frem. Fag som paroleskrivning og vagtsomhed er på skeamet. I vagtsomhed lærer børnene at anmelde familie og naboer for mistænkelig afvigende adfærd. Det giver point at komme med en anmeldelse. Der er populære gå-hjemmøder på alle arbejdspladser hvor marx, paroler og vagtsomhed er på programmet.

Forbrugsvarer reduceres rationelt til enheder: En slags mælk, en slags rugbrød, en slags ost, en slags skjorter, en slags smykker. Danmark bliver hurtigt selvforsynende. Det, vi ikke selv kan lave har vi ikke brug for. Vi importerer dog gode varer fra fra vennerne i Palæstina, Albanien, Turkmenistan og Nordkorea. Som overgang laves Vendskabsbutikker, hvor man med Euro - hvis de kan skaffes - fortsat kan købe varer fra den mangfoldige, kapitalistiske verden.

Al kontakt med Nato, USA, EU er afbrudt og der afholdes konstante fredsdemonstrationer og koncerter med peruvianske fløjtespillere rundt om i landet, hvor truslen fra den kapitalistiske verden diskuteres. Der afholdes fredstræning med børn og unge, så de kan håndtere våben og førstehjælp. Ting og sager indsamles løbende og sendes til den tredje verden, det øvrige Europa og USAs udsultede masser som hjælp. Den flotte løn spares op i folkeaktier, for der er alligevel ikke så meget man kan købe i butikkerne.

Demokratiets beskyttelsesmur rejses rundt om de danske grænser. Her holder Enhedshæren øje med enhedens fjender. Flugten af de klogeste tolereres ikke. Grænsen er stærkt befæstet og kanonerne vender begge veje, for hvor de meget aggresive-kapitalistiske-imperialist-højrefløjsfasistiske-pædofile-bolighajs-rige miljøsvins fællesskabsmodstandere kommer fra næste gang kan man ikke vide. Men de vil død en ynkelig død. Og det vil være USAs skyld.

De største modstandere i sættes i lejre på Grønland, hvor de efterhånden slippes løs på indlandsisen eller blot flyves ud over ishavet og dumpes i vandet. Det er ikke rart, at det skal være sådan - men det nytter jo ikke at nogen direkte går imod Enhedsvejen. For det er den vej vi alle skal. Derude er lykken, glæden og friheden. Nogle få må betale prisen for de mange.

På de månedelige parader gennem København hylder bønder og arbejdere og partifolk Enhedslistens ledelse og partiet for de flotte resultater. Det er helt frivilligt at gå med og organiseres let gennem uddannelser og arbejdspladser. De, der ikke går med, får ikke løn og uddannelse. Der bliver spillet musik og flagene vejrer og børnene synger. Vi er på vejen mod enhed og solidaritet.


Ja, det er langt ude. Sindsygt. Men tankevækkende, at Hitler overtog magten i Tyskland i 1933 på den samme måde: Ved demokratisk valg. Tankevækkende, at diktaturstater ledes og fungerer som beskrevet ovenfor. Det kan jo ikke ske i Danmark fordi _______________________ (udfyld selv).

Desværre er virkeligheden så overdrevet, at den ikke lader sig beskrive som troværdig fiktion. Der er intet i ovenstående som socialister ikke har gennemført i virkeligheden - selv om det lyder fantasifuldt. Fremtiden udspiller sig sandsynligvis helt anderledes - men mange diktaturstater har fulgt vejen. Også dem som har et socialistisk demokrati.