Konger, kejsere og kanslere – de tyske riger og ledere

charlemagnesrige

Kort: Dodd, Mead & Company. Public Domain - Wikisource

Berlin havde ingen videre politisk betydning i Tyskland før byen i 1701 blev gjort til hovedstaden i Preussen. Den tyske historier er fyldt med kejsere, Frederikker, kanslere - men hvornår var det nu det var. Herunder alle tyske ledere siden 769, hvor Karl den store var romersk kejser. De tyske kejsere har derimod haft betydning for Berlin, så herunder kan du følge det tyske rige helt tilbage fra Karl den Store, der blev kejser i år 800. Dengang da danskerne var vilde vikinger og hærgede Europas kyster.

Det karolinske rige - og Karl den Store

 
grundlagerneDet Carolingske Rige (800-888) var et stort imperium i det vestlige og centrale Europa fra begyndelsen af middelalderen. Karolingerne var en slægt, som havde hersket over frankerne og langobarderne (Italien) fra midten af 700-tallet. I år 800 gjorde pave Leo 3. Karl den Store til kejser. Kejseren i Konstantinobel (Istanbul) var kejser i det østromerske rige eller det byzantinske rige. Karl den Store i det vestromerske rige blev hans lige.
 
Drømmen var et nyt romerrige i vest. Karl den Store, Charlemagne, blev en legendarisk kejser med drømmen om et samlet Europa. Karl den Store dukkede op af historiens dis og lagde grunden til både Frankrig og Tyskland.
 
Kejserinstitutionen i Europa holdt sig helt til 1918, hvor den brød sammen i støvet af 1. verdenskrig.
 
Kejser Ludvig den Fromme tabte det på gulvet og der opstod autonome kongeriger – selvom kejserens overhøjhed blev anerkendt. Kejser Karl den Tykke lykkes med at gensamle kejserriget i 884, men han døde i 888 og så faldt det igen lidt til jorden. Det var et stort rige fra emiratet Cordoba i syd og helt op til danernes rige.
 
Der var kampe mellem danere og tyskerne. Kong Gudfred anlagde dannevirke som værn mod tyskerne - og vikingerne hærgede langs kyster og floder. Paris blev angrebet flere gange. Danernes sydlige grænse gik ved Ejderen.
 
Karolinger
768-814 Karl den Store Født 747-04-02, død 814-01-28, fra 800-12-25 romersk Kejser
814-840 Ludwig den Fromme Født 778, død 840-06-20, fra 814 romersk Kejser
843-876 Ludwig den Tyske Født 804, død 876-08-28, østfrankisk  konge
876-882 Ludwig III., der Jüngere død 882-01-20, østfrankisk  konge
876-887 Karl III., Karl den tykke Født 839, død 888-01-13, fra 881 romersk Kejser
887-899 Arnulf von Kärnten Født 850, død 899-12-08, fra 896 romersk Kejser
900-911 Ludwig das Kind Født 893, død 911-09-24, østfrankisk  konge


Det romersk-tyske rige

Konradiner
911-918 Konrad I. (første tyske konge) død 918-12-23

Otterne
919-936 Heinrich I. Født 875, død 936-07-02

962-1806 Den Hellige Romerske Tyske Nation

Fra det 11. århundrede var navnet "det romerske rige" og fra det 13. århundrede "Det hellige romerske rige" og fra det 15. århundrede med tilføjelsen - den tyske nation. Grundlaget for det hellige romerske rige - tyske nation var Karl den Stores kejserrige. Kejserinstitutionen for Den Hellige Romerske Tyske Nation holdt sig helt frem til 1806, hvor Napoleon kom forbi og vendte alting op og ned. Det var Otto den Store, der grundlagde riget, da han blev kejser i 962.

Det er lidt forvirrende, at de tyske kejsere kaldte sig romerske. Men det var traditionen. Styreformen var føderalistisk, og kejserne blev valgt af et kollegium af de mægtigste kurfÿrster. Alle dele af riget havde repræsentanter i rigsdagen.

Den danske konge, som også var Hertug i Holsten, var en del rigsdagen fra 1487.

Mange af fyrsterne og greverne havde også territorier uden for kejserriget - fx den danske konge. Kejserriget omfattede omkring 1.000 territorier, så Rigsdagen var mere et rådgivende påhæng til kejseren. Det er altså et mægtigt rige, som lå og rumlede lige under den danske grænse, men vi har haft gode forbindelser. Et eksempel er Valdemar Atterdag som havde sin gang ved Kejser Ludwig IV's hof.

Om forbindelser på royalt niveau mellem Danmark og Tyskland, læs mere her.

Vil du mere i dybden, så er wikipedia et godt sted at begynde. 

Ottoerne (Sächsisches Haus)
936-973 Otto I., der store Født 912-11-23, død 973-05-07, fra 962 romersk Kejser
973-983 Otto II. Født 955, død 983-12-07, fra 961 tysk Konge, fra 967 romersk Kejser
983-1002 Otto III. Født 980, død 1002-01-23, fra 996 romersk Kejser
1002-1024 Heinrich II. Født 973-05-06, død 1024-07-13, fra 1014 romersk Kejser

Salier (Fransk Hus)
1024-1039 Konrad II. Født 990, død 1039-06-04, fra 1027 romersk Kejser
1039-1056 Heinrich III. Født 1017-10-28, død 1056-10-05, fra 1046 romersk Kejser
1056-1106 Heinrich IV. Født 1050-11-11, død 1106-08-07, fra 1084 romersk Kejser
1106-1125 Heinrich V. Født 1081, død 1125-05-23, fra 1111 romersk Kejser

Supplinburger
1125-1137 Lothar III. død 1137-12-03, fra 1133 romersk Kejser

Staufer (Hohenstaufen)
1138-1152 Konrad III. Født 1093 oder 1094, død 1152-02-15
1152-1190 Friedrich I., Barbarossa Født 1122, død 1190-06-10, fra 1155 romersk Kejser
1190-1197 Heinrich VI. Født 1165, død 1197-09-28, fra 1191 romersk Kejser

Welfen
1198-1218 Otto IV. von Braunschweig Født 1174, død 1218-05-19, fra 1209 romersk Kejser

Staufer (Hohenstaufen)
1198-1208 Philipp von Schwaben Født 1180, død 1208-06-21
1212-1250 Friedrich II. Født 1194-12-26, død 1250-12-13, fra 1220 romersk Kejser
1250-1254 Konrad IV. Født 1228-04-25, død 1254-05-21

Interregnum
1247-1256 Wilhelm von Holland Født 1227, død 1256-01-28
1257-1274 Alfons X. von Kastilien Født 1226, død 1284-04-04
1257-1272 Richard von Cornwall Født 1209, død 1272-04-02

Forskellige kongehuse
1273-1291 Rudolf I. von Habsburg Født 1218-05-01, død 1291-07-15
1292-1298 Adolf von Nassau Født 1250, død 1298-07-02
1298-1308 Albrecht I. von Habsburg Født 1250, død 1308-05-01
1308-1313 Heinrich VII. von Luxemburg Født 1275, død 1313-08-24, fra 1312 romersk Kejser
1314-1347 Ludwig IV., der Bayer (Wittelsbach) Født 1287, død 1347-10-11, fra 1328 romersk Kejser
1314-1330 Friedrich der Schöne, von Österreich Født 1286, død 1330-01-13
1346-1378 Karl IV. von Luxemburg Født 1316-05-14, død 1378-11-29, fra 1355 romersk Kejser
1378-1400 Wenzel von Luxemburg Født 1361-02-26, død 1419-08-16
1400-1410 Ruprecht von der Pfalz (Wittelsbach) Født 1352, død 1410-05-18
1410-1411 Jobst von Mähren død 1411-01-17
1410-1437 Sigismund von Luxemburg 1361-02-15, død 1437-12-09, fra 1433 romersk Kejser

Habsburgerne
1438-1439 Albrecht II. Født 1397-08-10, død 1439-10-27
1440-1493 Friedrich III. Født 1415-09-21, død 1493-08-19, fra 1452 romersk Kejser
1493-1519 Maximilian I. Født 1459-03-22, død 1519-01-12, fra 1508 tysk Kejser (første"romerske" Kejser uden pave kroning)
1519-1556 Karl V. Født 1500-02-24, død 1558-09-21, fra 1530 tysk Kejser
1556-1564 Ferdinand I. Født 1503-03-10, død 1564-07-25, fra 1558 tysk Kejser

Tyske Kejsere
1564-1576 Maximilian II. Født 1527-08-01, død 1576-10-12
1576-1612 Rudolf II. Født 1552-07-18, død 1612-01-20
1612-1619 Matthias Født 1557-02-24, død 1619-03-20
1619-1637 Ferdinand II.Født 1578-07-09, død 1637-02-15
1637-1657 Ferdinand III. Født 1608-07-13, død 1657-04-02
1658-1705 Leopold I. Født 1640-06-09, død 1705-05-05
1705-1711 Joseph I. Født 1678-07-26, død 1711-04-17
1711-1740 Karl VI. Født 1685-10-01, død 1740-10-20

Wittelsbacher
1742-1745 Karl VII. Albrecht Født 1697-08-06, død 1745-01-20

Habsburg-Lothringer
1745-1765 Franz I. Stephan Født 1708-12-08, død 1765-08-18
1765-1790 Joseph II. Født 1741-03-13, død 1790-02-20
1790-1792 Leopold II.Født 1747-05-05, død 1792-03-01
1792-1806 Franz II. Født 1768-02-12, død 1835-03-02, fra 1804 als Franz I. Kejser von Österreich

1806 - Napoleon smadrer kejseriget

napoelonskrigen

Kejseriget gik til grunde i 1806, da Napoleon tævede en koalition af tyskere og russere ved Austerliz. Herefter slog en række tyske fyrstendømmer sig sammen i Rhinforbundet og lagde soldater til Napoleons hær. Det blev Preussen ret forbitret over, men også Preussen led nederlag til Napoleon ved Jena og Auerstädt og før 1806 var omme var Napoleon glad reddet ind i Berlin på sin vej til Rusland.

Kejserriget var væk.

Tilbage var kongerigerne og kurfürstendømmerne og i de fleste bestemte Napoleon. Det lykkes en stor koalition at nedkæmpe Napoleon og i 1814 afholdt europæerne Wienerkongressen, hvor en ny europæisk orden blev besluttet. Der opstod ikke et nyt kejserrige for den samlede tyske nation - for preussere og østrigere kunne ikke døje hinanden. Østrig-Ungaerne dannede et kejserrige, men det omfattede langt fra hele det tyske område.

Man humpede sig sammen i Det Tyske Forbund, som ikke havde et regerende overhoved men var en forsamling af de tyske riger. 39 stater deltog i Det Tyske Forbund.

1871-1918 Deutsches Reich, Hohenzoller kejserne

kejserriget

Wilhelm Friedrich Ludwig blev kongei 1861 i Preussen. Hans statsminister var Bismarck og i hele Wilhelm Frederiks regeringsperiode var han mere konge og kejser under Bismarck end over Preussen og Tyskland. Berlin blev Tysklands hovedstad.

Bismarck tævede de tyske riger sammen ved krigene mod Danmark, Østrig og Frankrig fra 1864-1871. Det kulminerede med udråbelsen af Wilhelm 1. som kejser over tyskerne i 1871 i Versailles. Det tyske kejserrige gik i opløsning i 1918.

1871-1888 Wilhelm I. Født 1797-03-22, død 1888-03-09, fra 1861 preußischer konge
1888 Friedrich III. Født 1831-10-18, død 1888-06-15
1888-1918 Wilhelm II. Født 1859-01-27, død 1941-06-04

1871-1918 Deutsches Reich

Reichskanzler

1871-1890 Otto von Bismarck Født 1815-04-01, død 1898-07-30
1890-1894 Georg Leo Graf von Caprivi Født 1831-02-24, død 1899-02-06
1894-1900 Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst Født 1819-03-31, død 1901-07-06
1900-1909 Bernhard Fürst von Bülow Født 1849-05-03, død 1929-10-28
1909-1917 Theobald von Bethmann Hollweg Født 1856-11-29, død 1921-01-02
1917 Georg Michaelis Født 1857-09-08, død 1936-07-24
1917-1918 Georg Graf von Hertling Født 1843-08-31, død 1919-01-04
1918 Prinz Max von Baden Født 1867-07-10, død 1929-11-06

1919-1933 Deutsches Reich (Weimarer Republik) 

 
weimarledere
Efter 1. verdenskrig vaklede det tyske rige, revolutioner brød ud, men det lykkes demokratiske kræfter at tage magten og Weimar Republikken blev det første rigtige demokrati i Tyskland.
 
Reichskanzler

1919 Philipp Scheidemann Født 1865-07-26, død 1939-11-29 (SPD)
1919-1920 Gustav Bauer Født 1870-01-06, død 1944-09-16 (SPD)
1920 Hermann Müller Født 1876-05-18, død 1931-03-20 (SPD)
1920-1921 Konstantin Fehrenbach Født 1852-01-11, død 1926-03-26 (Zentrum)
1921-1922 Joseph Wirth Født 1879-09-06, død 1956-01-03 (Zentrum)
1922-1923 Wilhelm Cuno Født 1876-07-02, død 1933-01-03
1923 Gustav Stresemann Født 1878-05-10, død 1929-10-03
1923-1925 Wilhelm Marx Født 1863-01-15, død 1946-08-05 (Zentrum)
1925-1926 Hans Luther Født 1879-03-10, død 1962-05-11
1926-1928 Wilhelm Marx Født 1863-01-15, død 1946-08-05 (Zentrum)
1928-1930 Hermann Müller´Født 1876-05-18, død 1931-03-20 (SPD)
1930-1932 Heinrich Brüning Født 1885-11-26, død 1970-03-30 (Zentrum)
1932 Franz von Papen Født 1879-10-29, død 1969-05-02 (Zentrum)
1932-1933 Kurt von Schleicher Født 1882-04-07, død 1934-06-30

Reichspräsidenten

1919-1925 Friedrich Ebert Født 1871-02-04, død 1925-02-28
1925-1934 Paul von Hindenburg Født 1847-10-02, død 1934-08-02

1933 - 1945 Det 3. rige "Drittes Reich":


Hitler og det tredje rige
Demokratiet sprækkede i 1933. Adolf Hitler og det nationalsocialistiske parti blev valgt ind i Rigsdagen og næsten fra den ene dag til den anden ændrede Tysklands sig fra en demokratisk nation til dikatur, der førte verden ud i en verdensomklamrende krig. 
 
Det tredje rige gik til grunde i en sky af blod og murbrokker og skyld. Drømmen om et nyt tusindårsrige blev smadret på 12 år. 
 
Sejrherrene delte Tyskland op i mellem sig - og i løbet af få år opstod to nye tyske nationer: DDR og Bundesrepublikken.
 
Rigspræsidenter og kanslere - og en fører.
1934-1945 Adolf Hitler Født 1889-04-20, død 1945-04-30
1945 Karl Dönitz Født 1891-09-16, død 1980-12-24


1933-1945 Adolf Hitler Født 1889-04-20, død 1945-04-30 (NSDAP)
1945 Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk Født 1887-08-22, død 1977-03-04 

1949-1990 Deutsche Demokratische Republik (DDR) 

DDRledere

DDRs magtbase lå i Rusland - og derfor er den sovjetiske leder Josef Stalin også indsat her som en af DDRs ledere. Med Rusland som garanti kunne det socialistiske eksperiment gå igang. I 1953 protesterede folket og russerne rykkede ind. I 1989 ville russerne ikke længere bakke op, og så gik styret under på mindre end en måned.

Pieck, Ulbricht og Honecker blev hovedpersonerne i et diktatur i en sovjetisk lydstat som varede i 40 år.

Statsoverhovederne - Staatsoberhaupt
1949-1960 Wilhelm Pieck Født 1876-01-03, død 1960-09-07
1960-1973 Walter Ulbricht Født 1893-06-30, død 1973-08-01
1973-1976 Willi Stoph Født 1914-07-09, død 1999-04-13
1976-1989 Erich Honecker Født 1912-08-25, død 1994-05-29
1989 Egon Krenz Født 1937-03-19
1989-1990 Manfred Gerlach Født 1928-05-08
1990 Sabine Bergmann-Pohl Født 1946-04-20

Bundesrepublikken fra 1949

Bundesrepublikken har levet siden 1949 og i forfatningen opfattede man at alle tyskere kunne blive en del af bundesrepublikken. Det omfattede også DDR. Og i 1990 blev DDR indføjet i Bundesrepublik Deutchland. Og som ungt demokrati er bundesrepublikken måske den bedste udgave af den tyske nation, der nogensinde har eksisteret. Bundesrepublikken flyttede sit hovedsæde til provinsbyen Bonn, men da Bundesrepublikken voksede sammen igen i 1990 blev Berlin igen til Tysklands hovedstad.

Hovedpersonerne har hidtil været kanslerne Adenaur, som bankede det tyske demokrati op. Willy Brandt som fik hul på tyskernes forsoning med sig selv, Helmut Schmidt som stod fast sammen med amerikanerne, Helmut Kohl som fik Tyskland genforenet og angela Merkel, som blev hele Europas Mutti.

Bundespræsidenterne
1949-1959 Theodor Heuss Født 1884-01-31, død 1963-12-12
1959-1969 Heinrich Lübke Født 1894-10-14, død 1972-04-06
1969-1974 Gustav Heinemann Født 1899-07-23, død 1976-07-07
1974-1979 Walter Scheel Født 1919-07-08
1979-1984 Karl Carstens Født 1914-12-14, død 1992-05-30
1984-1994 Richard von Weizsäcker Født 1920-04-15
1994-1999 Roman Herzog Født 1934-04-05
1999-2004 Johannes Rau Født 1931-01-16
2004-2010 Horst Köhler Født 1943-02-22
2010-2012 Christian Wullf 
2012- 2017 Joachim Gauck
2017 - Frank-Walter Steinmeier

horstkohler

Bundeskansler
1949-1963 Konrad Adenauer Født 1876-01-05, død 1967-04-19 (CDU)
1963-1966 Ludwig Erhard Født 1897-02-04, død 1977-05-05 (CDU)
1966-1969 Kurt Georg Kiesinger Født 1904-04-06, død 1988-03-09 (CDU)
1969-1974 Willy Brandt Født 1913-12-18 (Herbert Ernst Karl Frahm), død 1992-10-08 (SPD)
1974-1982 Helmut Schmidt Født 1918-12-23 - 10-11-2015 (SPD) 
1982-1998 Helmut Kohl Født 1930-04-03 - 16-6-2017 (CDU)
1998-2005 Gerhard Schröder Født 1944-04-07 (SPD)
2005-2021 Angela Merkel (CDU) - Født 1954
2021-         Olaf Scholz (SDU) - Født 1958