Berlins historie i overblik

Berlin har med sin meget omskiftelige status og omtumlede tilværelse spillet en stor rolle i verdenshistoriske begivenheder de sidste 250 år. Historien er drevet frem af ambitiøse ledere på godt og ondt som Kurfürst Frederik Wilhelm den store, Kong Frederik den store, Bismarck, Kejser Wilhelm II, Adolf Hitler, Adenauer, Pieck, Honnecker, Willy Brandt, Helmut Kohl - og udefra af Alexander den Store, Napoleon, Churchill, Rosevelt, Truman, Stalin, Kennedy, Reagan, Gorbatjov; franskmænd, englændere, amerikanere, russere og tyskere. Nye teknologier, videnskab og de store ideologier har spillet et en stor rolle. Berlin er et af Europas vigtigste brændpunkter.

Berlin har været hovedstad for kurfyrstendømmet Brandenburg, for kongeriget Preussen, for det Tyske kejserrige (1871-1918), for Weimar republikken (1918-1933), for  Det tredje rige (1933-1945) og for DDR (1948 - 1990) (kun den østlige del). Siden genforeningen den 3. oktober 1990 er Berlin igen hele Tysklands hovedstad. Bybilledet er stadig præget væsentligt af krigen og de 45 år, hvor Berlins østlige og vestlige del udviklede sig uafhængigt af hinanden. Historien selv fra de ældste tider titter frem.

Læs her et kort rids af Berlins historie og bliver du nysgerrig, så dyk ned artiklerne om de enkelte perioder. Berlins historie kan opdeles i perioderne:

Landsbyen

De ældste tider

detgamleberlinDet er uklart, hvorfra Berlin har sit navn. Nogle forskere mener, at ordet stammer fra et gammelt uddødt slavisk sprog, hvor ordet "Berlin" skulle betyde "sump".

De første beretninger om byer i området stammer fra det 12. og 13 århundrede. Den nuværende Berlin-forstad Spandau nævnes for første gang i 1197, forstaden i sydøst, Köpernick, nævnes i 1209.

I 1237 nævnes Cölln og i 1244 nævnes så for første gang Berlin. Berlin og Cölln lå på hver sin side af floden Spree. De to landsbyer, Berlin og Cölln, smeltede i 1307 sammen til én by. Det var markgreverne Johan 1. af Brandenburg og Otto den Fromme, som grundlagde Berlin. Johan 1. var gift med danske Sophie, som var datter af Valdemar Sejr. Det var altså sandsynligvis en pige fra Nyborg, som var med til at grundlægge Berlin. 

Man regner 28. Oktober 1237 som Berlins fødselsdag.

Befolkningen var oprindeligt vendere - et vestslavisk folk. Der blev ikke talt tysk her men et slavisk sprog. Venderne nåede også til Danmark, men idag er der kun to vendiske befolkningsgrupper tilbage: Sorberne, som bor syd for Berlin i Lausitz og kasjuberne, som bor Nordpommeren i det nordlige Polen. Omkring år 1400 boede der omkring 8.000 mennesker i Berlin. Johan og Sophie blev forældre til flere markgrever, blandt andet Otto 4 med pilen, som hed sådan fordi han havde pilerester i hovedet.

Læs mere

Kongebyen - Berlins vej som Hovedstad

Huset Hohenzollern.

Berlin lå hen som en lille fredelig og upåagtet by indtil 1415. Det er ikke meget, man ved om Berlin fra før den gang. Men så kom Hohenzollerne. I 1415 fik huset Hohenzollern markgrevskabet over kurfyrstendømmet Brandenburg, hvori Berlin lå centralt placeret. Den første kurfürste var Frederik 1. (1371-1440).

Denne status havde Hohenzollerne til slutningen af 1. Verdenskrig, først som markgrever, senere som kurfürster i Brandenburg, dernæst konger af Preussen og til sidst som kejsere af Tyskland.

I 1451 blev Berlin gjort til Hohenzollernes residensby.

Det var den relativt brutale Frederik II af Brandenburg(1413–1471), også husket som Jerntanden, der gjorde Berlin til hovedstad. Berlin blev hovedbyen i kurfyrstendømmet Brandenburg, men Berlin levede alligevel i middelalderen en forholdsvis ubetydelig tilværelse i det nordøstlige Tyskland, der dengang udgjorde periferien af det tysk-romerske rige.

I 1600-tallet havde trediveårskrigen (1618-1648), ligesom for resten af Tyskland, også fatale følger for Berlin - og dog var det måske netop trediveårskrigen, som skabte plads til Berlin i verdenshistorien. Omkring en trediedel af husene i byen blev ødelagt og befolkningstallet halveret. Der var plads til indvandring.

I 1640 efterfulgte Friedrich Wilhelm (1620-1688), også kaldet Den Store Kurfyrste sin far som kurfyrste, og dette skulle vise sig at blive startskuddet for Brandenburg og Berlins rivende udvikling.

1688 var et særligt år i Berlin. Den store kurfÿrst døde, den næste, skæve Fritz tog over og kronprinsen blev født. Læs mere om 1688 her.

Kurfyrst Friedrich Wilhelm kunne se, at der var behov for indvandring af dygtige folk og han startede en meget tolerant indvandringspolitik, og mens kristne udbrydergrupper blev udsat for stadig stigende forfølgelse i andre lande, så udviste kurfyrst Friedrich Wilhelm religiøs tolerance. Ediktet fra Potsdam 1685 var for eksempel en invitation til de franske huguenotter, der i tusindtal strømmede til Berlin, hvor deres evner og talenter var med til at udvikle byen.

Omkring 1700 var ca. 20 procent af Berlins indbyggere franske, dertil kom mange protestantiske tyskere fordrevet fra Polen, Bøhmen og Østrig. Håndværkere, adelige, lærde og driftige nye indbyggere. Læs mere i historien om, hvem Berlinerne egentlig er.

kongebyen

I 1688 kom Frederik 1. til som kurfyrste.

Kongerne. Fredrik den 1. blev kronet som konge i Preussen i 1701 og Berlin blev hovedstad i det voksende kongedømme Preussen. Skiftet fra kurfyrste til konge markerer et skifte i prestige i forhold til den tysk romerske kejser.

Preussen udvikler sig europæisk magtfaktor i 1700-tallet.

Hans søn og efterfølger, Frederik Vilhelm 1. af Preussen, der var konge fra 1713-1740, satsede frem for alt på at konsolidere Preussens magtbase, dette gjorde han ved at opbygge en imponerende hær for et så forholdsvis lille europæisk land. Måske som konsekvens af dette, blev Preussen aldrig angrebet, og Frederik Vilhelm 1.´s tilnavn som "soldaterkongen" dækker over det faktum, at han faktisk aldrig rigtig var i krig.

Frederik 2., også kendt som Frederik den Store, blev i 1740 konge i Preussen. Under hans regeringstid voksede Preussens betydning og dermed også Berlins størrelse. Efter syvårskrigen, hvor Frederik 2. havde været uhyre tæt på totalt nederlag, etablerede Preussen sig som den femte stormagt i Europa.

Det Habsburgske rige (Østrig) havde nu ikke eneret på stormagtstatus i det tysk-romerske rige. Frederik den Store gjorde byen Berlin til et intellektuelt kraftcenter i det nordtyske område, og med sin meget oplysningsprægede tankegang formåede han at tiltrække mange store tænkere. Voltaire havde blandt andet sin gang der et stykke tid.

Læs mere

Oplysningsbyen 

1806 - Napoleon, det tyske riges sammenbrud og Preussen

Det tysk-romerske rige har rødder helt tilbage fra den traktaten i Verdun i 843, da den frankiske konge Kong Ludvig døde. I 843 blev riget delt i en vestlig del, der kom til at hedde Frankrig og en østlig del, der kom til at hedde det tysk-romerske rige og en central del i det nordlige italien, der hed Burgund. I 962 blev Otto den Store Kejser og skabte imperiet "Det Hellige Romerske Rige af den Tyske Nation. (Heiliges Römisches Reich deutscher Nation).

Den konstruktion holdt frem til 1806, hvor kejseren abdikerede efter at Napoleon Bonaparte havde besat de fleste kejserlige lande.

Med det tyske riges sammenbrud i 1806, og Napoleons endegyldige nederlag nogle år senere, fik Preussen plads til indtage en stadigt stærkere position i Tyskland, hvor de mange nordtyske småstater nu lænede sig op ad Preussen for beskyttelse.

Preussen var den dominerende magt i det tyske område - og Preussens hovedstad var Berlin. Bortset fra den detalje, at Napoleon havde erobret det hele - fra 1806 til 1813 var det franskmanden, der svingede taktstokken - også i Berlin.

Berlin fortsatte med at vokse uanset Napoleons okkupation fra den 24. Oktober 1806 til 1. December 1808. I befrielseskrigen i 1813 hjalp Berlinere og russiske kosakker hinanden med at smide franskmændene ud. 

1800tallet

I 1800-tallet blomstrede oplysningstiden.

Universitetet blev grundlagt i 1810 af videnskabsmanden Alexander Humboldt og arkitekten Schinkel og billedhuggeren Rauch forskønnede byen med prægtige bygninger. Den centrale by blev udvidet med bydele som Friedrich Wilhemstadt og Friedrichvorstadt.

Berlin fik gasbelysning i 1826 og jernbanen til Potsdam blev åbnet i 1838. I 1840 havde berlin 329.000 indbyggere - altså en by større end nutidens Århus. I 1858 var indbyggertallet vokset til 458.000 indbyggere. Alle berlinere boede stadig inden for murene af Berlin. Mønsteret kan ses i dag for murens porte var der, hvor det i dag hedder ... tor. Fx Brandenburger Tor, Oranienburger Tor, Wassertor, Kottbusser Tor, Görlitzer Tor etc.

I 1848, da demokratiet fejede hen over Europa, var der gadekampe i Berlin. Martsrevolutionen kostede næsten 200 mennesker livet.

I 1861 eksploderede Berlin ud over sine egne rammer, forstæderne blev inddraget i byen og byens mure, voldgrave og porte blev nedlagt. Det gav plads, luft og lys og mulighed for at planlægge en by med tilstrækkelig vandforsyning, infrafrastruktur, kloakkering mv.

Preusen voksede sig stor og stærk og bl.a. Danmark fik Preussernes styrke at føle i 1864 efter at Danmark havde udfordret Preussen og Østrig ved at indlemme Schleswig-Holstein i det danske rige.

Læs mere

Industribyen

1871 - Det tyske riges samling, Gründerzeit og industrialisering

Det nordtyske forbund konsoliderede Preussens magt. Berlin voksede dermed i størrelse og betydning. Efter at preusserne i 1866 slog den største konkurrent i det tyske område, Østrig, kunne Preussen med sejren over

Frankrig i 1871 samle Tyskland under preussisk ledelse. Den preussiske konge skiftede værdighed til Kejser.

Berlin blev nu hovedstad for det andet tyske rige, og Hohenzollern-slægten blev kejsere og Otto von Bismarck var næsten enevældig diktator, selvom et parlament fik lov at tale med. Det var Bismarck der bestemt.

Industrialiseringen fik samtidig Berlin til at vokse dramatisk og gjorde byen til Tysklands økonomiske centrum og verdens hurtigst voksende by. Da århundredeskiftet blev nået var der næsten 2 millioner indbyggere.

bismarck

Berlin blev i sidste tredjedel af det 19. århundrede oversået med monumentale bygninger og flere mindesmærker, heriblandt den imponerende Siegessäule til minde om sejrene over Danmark i 1864, Østrig i 1866 og Frankrig i 1871.

Desuden var der et regulært "wirtschaftswunder" og byggeboom i gang - båret i høj grad af den franske krigsskade erstatning, et liberalt marked og ny teknologi.

Den borgerlige bygge stil var typisk nyklassicistisk for perioden med masser af glasur og pynt på fasaderne- men mange af arbejderkvarterne var forfærdelige og man kunne bo i både 6 og 7 indergård. Langt far luft og lys. Berlinerne var igang med at bygge deres by og cementere imperiets centrum.

Tiden er kendt som "Gründerzeit" - grundlæggelsestiden. Eller den Wilhelmske periode efter kejseren.

Det gik forrygende for Tyskland lige indtil den første verdenskrig.

Læs mere

Den kreative by I

1918-1933 - Weimar republikken og jazztid

I 1918, efter Tysklands nederlag i den 1. verdenskrig,  blev Weimarrepublikken udråbt i den tyske hovedstad Berlin. Det var slut med kejsere og preussiske konger. Der var revolutionstemning i byen og kampe om magten. Revolutionslederne Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg blev dræbt under kampene. 

I 1919 blev intet mindre end 1.175 dræbt under spartakisternes storm på rigsdagen. Nationalforsamlingen flyttede fra Berlin og tog Februar-August 1919 Ophold i Weimar. Deraf Weimarrepublikken. Tysklands første rigtige demokratiske stat.

Men Berlin kom sig og i løbet af 20´erne blev stadigt flere forstæder indlemmet i Berlin. Berlin var nu en af verdens største byer med omkring 4 millioner indbyggere. Berlin var en af verdens største byer og et kreativt kraftcentrum.

Byen tiltrak kreative kræfter fra hele verden. Ikke mindst flygtninge fra den russiske revolution slog sig ned i Berlin i årerne efter 1918 -  de rige russere i en by præget af hyperinflation gav mange muligheder. I sådan en grad at Kurfürstendamm fik øgenavnet Kurfürsten Prospekt.

1920erne

Væksten afspejles i behovet for transport. Ikke mindre end 14 banelinier og 25 banegårde lå rundt om i Byen. Til at hjælpe byens indbyggere rundt var der 122 forstadsbanegaarde, 41 stads- og ringbanestationer, 7 ranger- og 7 smaabanegaarde.

Inden for Berlin var der 3746,7 km stats- og 627,8 km privatbane. Der var gravet undergrundsbaner. En linie fra Tempelhofer Feld gennem Bellealliance-strasse (idag Mehringdam) —Friedrichstrasse—Chausséstrasse—Müllerstrasse til Seestrasse. En anden linie fra Gesundbrunnen til Alexanderplatz, Moritsplatz, Kottbusplatz til Hermannstrasse, og en tredie Linie er under Arbejde fra Alexanderplatz mod Øst til Friedrichsfelde. 1924 fandtes 87 Sporvejslinier med 1200 km Skinnelængde; der befordredes 531,74 millioner Passagerer. For ikke at tale om byens 2 lufthavne eller den første motorvej, der åbnede i 1921. 

I 1923 blev der ført 387,2 millioner telefonsamtaler, sendt 9,2 millioner telegrammer og 2,5 millioner rørpostforsendelser. 14 Vandværker forsyner Berlin med Vand. Rørledningerne har en Længde af 2634,5 km. Vandværkernes totale Ydeevne er 150 millioner m3 pr. Døgn. Det højeste Forbrug har endnu kun været 100 millioner m3 pr. Døgn. Berlin var en stor rumlende, effektiv maskine.

I Danmark var det stadig mest Morten Korch idyl med vandpumpen i gården, stråtag og hestevogne. Glade piger og karle. Det må have været overvældende for besøgende fra Danmark at komme til Berlin. Ren science-fiction. 

Film og teater blomstrede. Byen var i 20´erne kendt for at rumme et utroligt spændende og frit kulturmiljø, hvor mange grænser, bl. a. seksuelle, blev afprøvet. Det holdt indtil krakket i Wallstreet i New York i 1929, hvor en global finansiel krise skabte arbejdsløshed og mismod. Og måske gav grobrund for nazisterne.

Læs mere

Den onde by

Det tredje rige - krig, forfølgelse og diktatur

I 1933 kom Adolf Hitler og nazisterne til magten og satte en stopper for Berlin som kreativ by.

I løbet af meget få måneder skiftede byen til centrum for et verdens mest modbydelige regimer.

Nazisterne gjorde hurtigt livet utåleligt for det store og for byen meget vigtige jødiske mindretal på 170.000 indbyggere. Berlin var den absolutte hovedstad i det 3. rige og for alle andre end tyskere blev Berlin symbolet på ondskabens by. Hitler og hans arkitekt havde store planer om at bygge verdensbyen Germania. Festen, der var godt i gang i Berlin, blev trampet ned af nazisternes støvler.

Ondskaben, afstumpetheden, storhedsvanvidet, terroren og dumheden overtog byen.

Regeringsbygningerne lå på rad og række op af Wilhelmstrasse og i gaderne omkring. I dag er Wilhelmstrasse en lidt stille gade med anonymt boligbyggeri. Under jorden ligger stadig rester af bunkere.

Det er ikke nemt at se, at Wilhelmstrasse i 1940 var det verdens ondeste gade. 

1930erne 

Indbyggertallet var næsten 1 million højere end i dag.

Under 2. Verdenskrig blev Berlin i flere omgange udsat for enorme bombardementer, hvor bombefly i tusindvis lod bomberne falde både dag og nat.

Hele kvarterer blev smadret, og mange indbyggere døde i bomberegnen. Byen bærer stadig tydeligt præg af de mange boliger, som hastigt blev bygget efter krigen. Nazisternes bygninger og mange af kejsertidens og de ældste bygninger forsvandt eller stod som sodsværtede ruiner.

Kongeslottet blev opgivet og revet ned af DDRs myndigheder midt i 1950'erne.

I de sidste dage af krigen blev Berlin til en blodig kampplads mellem de tyske forsvarer og mere end 2 millioner angribende russere.

Læs mere

Den delte by

1945 - 1989 Kold krig og Berlins deling

Efter krigen blev Berlin delt op i fire sektorer, en britisk, fransk, amerikansk og sovjetisk sektor.

Selve Tyskland blev opdelt 6 dele. Det østligste preussen med Königsberg tilfaldt Sovjetunionen og er den dag i dag russisk område. Tyske områder øst for floden Oder blev overtaget af Polen og er fortsat polsk område. Det resterende Tyskland blev opdelt i 4 zoner: Russisk, brittisk, fransk, amerikansk.

Det var meningen at byen skulle regeres gennem samarbejde mellem besættelsesmagterne. Men det samarbejde blev ikke til noget. Russerne ville noget helt andet og "jerntæppet" delte både Tyskland og Berlin i 2 dele: 

Den ene halvdel blev kontrolleret af Sovjetunionen og den anden halvdel af de allierede. 

 berlin1940erne

Sovjetunionen brød sig ikke om at have Berlin liggende midt inde i Østtyskland og i 1948 lukkede russerne for tilførsel af varer og transport til og fra Berlin. Berlin blev afspærret og ville i løbet af kort tid blive kvalt af mangel på mad og energi. Operationen mislykkes fordi amerikanerne øjeblikket begyndte at flyve forsyninger ind til Berlin. Så effektivt, at man taler om en luftbro

Luftbruen var en fantastisk bedrift og den betød, at russerne til slut opgav deres blokade.

Østberlinernes utilfredshed med det sovjetiske styre i Østberlin udløste den 17. juni 1953 en større demonstration, der blev slået blodigt ned. I vest kunne man blot se til. Strasse des 17. Juni i midten af Berlin - på den vestlige side -minder om dette oprør. 

berlin1953

DDR opstod i 1949. Den østlige del af byen, Østberlin, blev hovedstad. Vestberlin blev en enklave, en ø, midt i et østblokland, og dermed et udstillingsvindue for demokrati og fri markedsøkonomi. Markedsøkonomi direkte overfor planøkonomi. Demokrati direkte over for diktatur. Frihed direkte overfor lighed. Velfærdsstat direkte overfor totalstat.

Berlin var det eneste sted, hvor østtyskere uden problemer kunne komme til Vesttyskland. Mange østtyskere arbejdede til dagligt i Vestberlin. Men også mange østtyskere valgte side og strømmen af især højtuddannede tyskere der søgte mod vest blev masiv. DDR blev udsat for et enormt brain-drain og hvis det fortsatte ville DDR hurtigt blive tømt for viden og kompetencer.

Løsningen blev at bygge en mur og bevogte den. Tyskerne blev effektivt delt i to. Øst og vest. 

Den 13. august 1961 blev Berlin skåret over i to dele i en overraskelsesaktion. Ingen viste noget. Pludselig var muren der. Familier og venner blev med et adskilt. Muren, som kom til at symbolisere jerntæppet og delingen af Europa, blev bevogtet med minefelter, pigtråd og soldater frem til 1989, da det kommunistiske regime måtte give sig for presset fra befolkningen.

Flere hundrede mennesker blev dræbt ved flugtforsøg over muren i løbet af den kolde krig. 

muren1961

Berlin blev brændpunktet for den kolde krig. Den vestlige del af byen forblev kun vestlig på grund af en klar militær opbakning fra amerikanerne. En støtte, der blev udtalt af J.F. Kennedy og Ronald Reagan.

Berlin ændrede igen ansigt for genopbygningen efter den 2. verdenskrig var stadig igang. Behovet for nybyggerier var enormt og både i øst og vest blev der bygget på livet løs. Tankerne og planlægningen var meget forskellig. I Vest modernisering, boliger og bevarelse af bygninger fra før krigen - og en del plattenbau. I Øst modernisering, boliger og opbygning af socialistisk mønsterby med brede alleer og prangende pladser - og enormt meget plattenbau. Det kan forsat føles som to helt forskellige byer at bevæge sig i.

Undtagen ved muren. Det centrale Berlin blev stille. Potsdamer Platz var væk og afløst af bare græsplæner - gennemkrydset af muren. Der var øde og trist langs muren. Reichstag stod alene og forladt på vestsiden, klinet op ad muren.

Læs mere

Det nye by - Die Wende

1989 - Det nye Tyskland. Murens fald og genforeningen 

I 1989 blev grænseposterne åbnet for østtyskerne efter stort og vedvarende pres fra befolkningen. Hele Berlins befolkning strømmede glædestrålende ud på gaderne til spontan folkefest, mens resten af Europa drog et lettelsens suk. Muren var faldet. I dag er der ikke meget tilbage af muren.

I den såkaldte hovedstadsbeslutning afgjorde den tyske Forbundsdag den 20. juni 1991, at Berlin skulle være den nye hovedstad i det genforenede Tyskland. Berlin blev hovedstad igen for det samlede Tyskland i 1999. Regeringen og mange af de vigtige ministerier flyttede fra Bonn til Berlin i 1999, og Berlin er igen en af Europas vigtigste byer.

I slutningen af 1990'erne var Berlin den by i verden, der havde flest byggekraner igang. Især Potsdamer Platz er skudt op igen i nye klæder, bygningerne i øst bliver restaureret, Prenzlauer Berg er tilbage på landkortet, Unter den Linden er på vej tilbage - det samme er kongeslottet. Selvom du besøger Berlin ofte er den stadig forvandlet, hver gang du kommer.

Den kreative by II

Ved genforeningen i 1989 kunne østtyskerne igen rejse frit - og det gjorde de i stor stil. Masser af lejligheder i de centrale bydele Prenzlauer Berg, i Mitte og i Friedrichshain stod tomme og masser af industriarealer blev forladt. Desuden store arealer langsmurløbet og tomter efter den 2. verdenskrig. Berlin blev en by med masser af plads og huslejer til meget lave priser, hvis ikke husene bare blev besat af bz'ere og andre anarkister.

Det var plads til at udfolde sig på og det trak kunstere, kaoter og kreative sjæle til fra hele Europa. Berlin blev kaotisk, kosmopolitisk. Der blev talt tysk, engelsk, polsk, russisk, skandinavisk i gaderne i tillæg til de mange immigrantarbejdere, der slog sig ned i byen: tyrkere, vietnamesere, kinesere, pakistanere. I Berlins vestlige bydele: Charlottenburg, Reinikendorf, Wedding, Moabit, Steglitz mv. fortsatte livet sit stabile, veletablerede, velstående og borgerlige liv - mens det i Kreuzberg og de centrale østlige bydele gik amok i en kreativ opløsning med plads til alle. 

En multikulti-smeltedigel. Pladsen var til at enhver med en skør ide kunne få plads: grønne skure med döner kebab skød op, mærkelige gallerier, klubber i industri-bygninger. Berlin lignede ikke andre byer i Tyskland - eller verden for den sags skyld. Berlin blev sin egen.

Nogle kunstneere så talentløse at de kun overlevede fordi Berlin var så billig at bo i, andre er blevet til store navne. Multikulti kunstner anarki dynamoen trak turister til Berlin og de natlige fester blev berømte.

Den kreative opblomstning havde ikke set sit lige siden de brølende tyvere. 

Pænhed og jævnhed - overlever Berlin?

Genforeningen, genopbygningen og hvedebrødsdagene er måske ved at være forbi. Måske den kreative by II blot var et overgangsfænomen? Den Berlin besøgende bliver mødt af stadig flere byggekraner, velholdte husfasader, parkeringsproblemer, gourmet-restauranter, beton og stål og shopping-malls. Grafittien er kommet på museum. Siden 2010 har byen været under hastig forandring. 

Når slottet igen står for enden af Unter den Linden, hva' så - Berlin? Når man jævnligt besøger Berlin fornemmes det, hvordan byen får fjernet de sidste krigsruiner, tomterne er bebygget, husene er renoveret, skudhullerne er væk, parkometerne sat op, motorvejen når hele vejen rundt. Snart står kongeslottet igen og lufthavnen bliver vel også til noget. Her bliver ordentligt, pænt og jævnt. Og jævnt hen ligegyldigt?

Bliver Berlin helt jævnet ud? Hverdagstysk? Tiltrækningskraften i Berlin i 1800 tallet var dynamisk opsving, i 1920'erne kreativ løssluppenhed, i Vestberlin var det ø-tilstanden, i genforeningsfasen de mange huller der skulle fyldes. Hvad nu, når det hele er fyldt op, kittet og glattet og er pænt som i Charlottenburg og Reinickendorf?  Er det slut med Berlin i 2020?

Udfordringen for Berlin bliver at holde fast i forvandlingen, det magiske og det kreative. Byen lever ikke længere af tung industri, her er ingen råvarer, væksten er andre steder. Berlin-guide kan kun sige: hold ud, Berlin. Fra København er der lige langt til Berlin og til Brønderslev - hvor der også er dejligt. Så hvorfor egentlig tage til Berlin i fremtiden. 

Forhåbentlig kan Berlin stadig klare sig i konkurrencen som attraktiv magnet og dynamo: Bleibt Berlin Berlin?

Berlin er blevet rusket og ombygget og udfordret mere end næsten alle andre byer - og er hver gang vendt tilbage. Hvad "the next big thing" i Berlin bliver vides ikke. Men det bliver godt.

Læs mere om Berlin i Salmonsens leksikon (1915) og Nordisk Konversationsleksikon (1878).

· Kortsamling Berlin
· Historien bag gadenavnene i Berlin
· Bykort og billeder fra det gamle Berlin
· Berlins historie fra A - Z