1987 Ronald Reagan: "Mr. Gorbachev - tear down this wall"

Se og læs Ronald Reagans tale fra 12. juni 1987, hvor han står overfor muren i Berlin og siger: "Mr. Gorbachev - tear down this wall". 


Ronald Reagan og fodnotepolitikken i Danmark
 
Ronald Reagan (1911-2004) var USAs præsident nummer 40. Fra 1981 - 1989. I tiden blev han af mange i Danmark anset for at være dum, krigsmager og direkte farlig.
 
Selvom Danmark i 1980'erne havde en borgerlig regering tvang oppositionen med Socialdemokraterne i spidsen den danske regering til at være de fodslæbende, fodnote-noterende danskere i NATO. Danmark drog til topmøderne i NATO med et mandat fra folketinget, som tvang dem til at forbeholde sig NATOs beslutninger.
 
Det var noget den danske udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen (V) var god til at brokke sig over og være synlig med, at det bestemt ikke var hans kop te - og oppositionen straffede ham for det med næser, som han med stolthed kan vise frem. For Uffes næse havde været fremme helt andre velduftende steder end oppositionens.
 
Fredsbevægelsen, hvor af en del var finansieret direkte fra Sovjetunionen, og med dem kæmpede danske venstrefløj inklusive Socialdemokratiet og de radikale imod NATOs dobbeltbeslutning og mod atombevæbning. NATOs dobbeltbeslutning betød, at hvis russerne stille en atomraket op i østblokken, så stillede NATO også en raket op i vest. Der blev argumenteret for ensidig nedrustning som vejen til fred.
 
I berlin-guides optik var dobbeltbeslutningen helt rimelig og nødvendig - fredsbevægelsens optik var beslutningen krigsgal og aggressiv. Det kunne ikke være anderledes når parolerne blev skrevet i Moskva - men tusindvis af danskere lyttede til fredsbevægelsen. Det er til at forstå den almindelige dansker, for truslen om atomkrig fyldte meget i medierne og vores tanker i de år. Mange danskere var bange og bekymrede. Helt forståligt.
 
Fodnote-politikken var muligvis mest en strategi til at fiske stemmer og score gevinsten på danskernes frygt for atomkrig fremfor at tage lederskab og sammen med regeringen stille Danmark på demokratiets, menneskerettighedernes og frihedens side. Det var ikke at stå forrest og tage ansvar og vise lederskab. Det var at udnytte situationen af politiske grunde. Det var en vej til flertal og magt i Danmark for Socialdemokratiet. Det var mod magten for magtens skyld - for hvis ikke magten forsvarer demokrati, menneskerettigheder og frihed, hvem gør så?
 
Hvis socialdemokraterne havde været i regering i perioden havde Danmark formentlig stået solidt sammen med NATO, med støtte fra de borgerlige i oppositionen - og med oprørte hyl fra den yderste venstrefløj, som hverken satte pris på demokrati, menneskerettigheder eller frihed. Kontrafaktisk spekulation.
 
I fredsbevægelsens optik blev det til, at NATO var utroligt aggressiv med denne strategi. Der var ingen anerkendelse af, at sovjetkommunisterne måske var ekspansive i deres tankegang - selvom de havde demonstreret dette til overflod ved at holde hele Østeuropa i et militært jerngreb i mere end 40 år.

Gorbatjov og Reagan - fredens helte

I USA kom republikaneren Ronald Reagan til magten i 1981 på den kolde krigs højdepunkt. Ledelsen i Sovjetunionen var tudsegammel. De fleste medlemmer i politbureauet var helte fra revolutionsdagene i 1918-19 og da Bresnejv døde blev de øvrige ledere efter tur og rang - og kreperede heldigvis ligeså hurtigt. Først Andropov, så Tjernenko.
 
Der blev talt om betonkommunisme fordi ingen i Sovjetunionens ledelse var villige til at ændre sig, atomraketterne blev stillet op, der blev bygget bunkere, holdt militærøvelser. Der blev holdt topmøder om atomnedrusning i årevis uden resultater. Der var ingen tillid. Verden var nedfrosset i iskold krig. Russerne stillede raketter op - og NATO fulgte efter med Persching 2.
 
I 1985 var de sidste fossiler fra revolutionen efterhånden væk og pludselig valgte politbureauet Michail Gorbatjov som ny leder. Han var omkring 50 år og fuld af reformenergi. Efter kort tid begyndte han at tale om glasnost (åbenhed) og perestrojka (omstrukturering). Hans hensigt var at reformere systemet; det skulle bevares, ikke nedbrydes.
 
Ronald Reagan greb muligheden på flere måder. Dels opretholdt han dobbeltbeslutningen, tredoblede sit forsvarsbudget og talte om at udvikle et stjernekrigssystem, som kunne skyde raketter ned. USSR kunne slet ikke følge med. Han talte om "Det onde imperium".
 
Foran Brandenburger Tor holdt han tale om, at nu skulle muren væk. Han kaldte på Gorbatjov - og ikke DDRs "leder". 

Ronald Reagans tale er en af de mest kendte kold krigs taler. Ronald Reagan var på en og samme tid en uforsonelig modstander af totallitære systemer og alligevel villig til at finde veje til fjerne kernevåbenes trussel mod menneskeheden. 

I 1990 fik Gorbatjov Nobels fredspris for ikke at angribe de østblok-lande, som ønskede at frigøre sig (alle som en). Det var velfortjent, men Ronald Reagan skulle have haft den sammen med ham, for USAs vedholdenhed var en stor del af processen. Ronald Reagan gav det nødvendige modspil. De tos evne til at få tillid til hinanden var afgørende.

Det blev ikke anerkendt af Nobel kommiteen - som dog senere gav Barack Obama fredsprisen i 2009 uden at nogen egentlig forstod hvorfor.

Der er kun en varm tak til Gorbatjov, Reagan og også Margarat Thatcher i Storbritannien for at føre verden fra Kold Krig til afspænding ved at både at stå fast og så være klar lytte til argumenter og intentioner. I sidste ende kostede det Sovjetunionen livet. De tre får Berlin-guides fortjenstmedalje i guld med stjerner for den indsats.

Hvis vesten havde fulgt de danske fodnote politikeres strategi, så er det stærkt sandsynligt at verden stadig ville være delt i to blokke: Kommunisme og diktatur i øst - kapitalisme og frihed i vest. Det er naturligvis kontrafaktisk spekulation, men den livsfarlige og populistiske fodnote-politik. Den må den dag i dag give socialdemokraterne en meget dårlig smag i munden, for det giver skidt smag på tungen at slikke kommunister i den mørkeste del - og en ringe duft i næsen.

For den yderste venstrefløj betyder det ikke noget. De har vænnet sig til smagen og lugten.

Ronald Reagan ved Brandenburger Tor, 1987

Her nedenfor kan du læse hele talen. Den er på engelsk, så det er lettere at følge Ronald Reagans tale. Heine Strømdahl har lavet en dansk oversættelse, hvis du hellere vil læse talen på dansk.

Thank you very much.

Chancellor Kohl, Governing Mayor Diepgen, ladies and gentlemen: Twenty-four years ago, President John F. Kennedy visited Berlin, speaking to the people of this city and the world at the City Hall.
 
Well, since then two other presidents have come, each in his turn, to Berlin. And today I, myself, make my second visit to your city.
 
We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty to speak, in this place, of freedom.
 
But I must confess, we're drawn here by other things as well: by the feeling of history in this city, more than 500 years older than our own nation; by the beauty of the Grunewald and the Tiergarten; most of all, by your courage and determination. Perhaps the composer Paul Lincke understood something about American presidents.
 
You see, like so many presidents before me, I come here today because wherever I go, whatever I do: Ich hab noch einen Koffer in Berlin. [I still have a suitcase in Berlin.]
 
Our gathering today is being broadcast throughout Western Europe and North America.
 
I understand that it is being seen and heard as well in the East. To those listening throughout Eastern Europe, a special word: Although I cannot be with you,
 
I address my remarks to you just as surely as to those standing here before me. For I join you, as I join your fellow countrymen in the West, in this firm, this unalterable belief: Es gibt nur ein Berlin. [There is only one Berlin.]
 
Behind me stands a wall that encircles the free sectors of this city, part of a vast system of barriers that divides the entire continent of Europe. From the Baltic, south, those barriers cut across Germany in a gash of barbed wire, concrete, dog runs, and guard towers. Farther south, there may be no visible, no obvious wall.
 
But there remain armed guards and checkpoints all the same--still a restriction on the right to travel, still an instrument to impose upon ordinary men and women the will of a totalitarian state.
 
Yet it is here in Berlin where the wall emerges most clearly; here, cutting across your city, where the news photo and the television screen have imprinted this brutal division of a continent upon the mind of the world.
 
Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his fellow men. Every man is a Berliner, forced to look upon a scar.
 
President von Weizsacker has said, "The German question is open as long as the Brandenburg Gate is closed." Today I say: As long as the gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Yet I do not come here to lament. For I find in Berlin a message of hope, even in the shadow of this wall, a message of triumph.
 
In this season of spring in 1945, the people of Berlin emerged from their air-raid shelters to find devastation. Thousands of miles away, the people of the United States reached out to help.
 
And in 1947 Secretary of State--as you've been told--George Marshall announced the creation of what would become known as the Marshall Plan. Speaking precisely 40 years ago this month, he said: "Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation, and chaos."
 
In the Reichstag a few moments ago, I saw a display commemorating this 40th anniversary of the Marshall Plan. I was struck by the sign on a burnt-out, gutted structure that was being rebuilt.
 
I understand that Berliners of my own generation can remember seeing signs like it dotted throughout the western sectors of the city.
 
The sign read simply: "The Marshall Plan is helping here to strengthen the free world." A strong, free world in the West, that dream became real. Japan rose from ruin to become an economic giant. Italy, France, Belgium--virtually every nation in Western Europe saw political and economic rebirth; the European Community was founded.
 
In West Germany and here in Berlin, there took place an economic miracle, the Wirtschaftswunder. Adenauer, Erhard, Reuter, and other leaders understood the practical importance of liberty--that just as truth can flourish only when the journalist is given freedom of speech, so prosperity can come about only when the farmer and businessman enjoy economic freedom.
 
The German leaders reduced tariffs, expanded free trade, lowered taxes. From 1950 to 1960 alone, the standard of living in West Germany and Berlin doubled.
 
Where four decades ago there was rubble, today in West Berlin there is the greatest industrial output of any city in Germany--busy office blocks, fine homes and apartments, proud avenues, and the spreading lawns of parkland.
 
Where a city's culture seemed to have been destroyed, today there are two great universities, orchestras and an opera, countless theaters, and museums. Where there was want, today there's abundance--food, clothing, automobiles--the wonderful goods of the Ku'damm. From devastation, from utter ruin, you Berliners have, in freedom, rebuilt a city that once again ranks as one of the greatest on earth.
 
The Soviets may have had other plans. But my friends, there were a few things the Soviets didn't count on--Berliner Herz, Berliner Humor, ja, und Berliner Schnauze. [Berliner heart, Berliner humor, yes, and a Berliner Schnauze.]
 
In the 1950s, Khrushchev predicted: "We will bury you."
 
But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the Communist world, we see failure, technological backwardness, declining standards of health, even want of the most basic kind--too little food.
 
Even today, the Soviet Union still cannot feed itself. After these four decades, then, there stands before the entire world one great and inescapable conclusion: Freedom leads to prosperity. Freedom replaces the ancient hatreds among the nations with comity and peace. Freedom is the victor.
 
And now the Soviets themselves may, in a limited way, be coming to understand the importance of freedom. We hear much from Moscow about a new policy of reform and openness. Some political prisoners have been released. Certain foreign news broadcasts are no longer being jammed. Some economic enterprises have been permitted to operate with greater freedom from state control.
 
Are these the beginnings of profound changes in the Soviet state? Or are they token gestures, intended to raise false hopes in the West, or to strengthen the Soviet system without changing it?
 
We welcome change and openness; for we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace.
 
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!
 
I understand the fear of war and the pain of division that afflict this continent-- and I pledge to you my country's efforts to help overcome these burdens. To be sure, we in the West must resist Soviet expansion. So we must maintain defenses of unassailable strength. Yet we seek peace; so we must strive to reduce arms on both sides.
 
Beginning 10 years ago, the Soviets challenged the Western alliance with a grave new threat, hundreds of new and more deadly SS-20 nuclear missiles, capable of striking every capital in Europe.
 
The Western alliance responded by committing itself to a counter-deployment unless the Soviets agreed to negotiate a better solution; namely, the elimination of such weapons on both sides. For many months, the Soviets refused to bargain in earnestness. As the alliance, in turn, prepared to go forward with its counter-deployment, there were difficult days--days of protests like those during my 1982 visit to this city--and the Soviets later walked away from the table.
 
But through it all, the alliance held firm. And I invite those who protested then-- I invite those who protest today--to mark this fact: Because we remained strong, the Soviets came back to the table. And because we remained strong, today we have within reach the possibility, not merely of limiting the growth of arms, but of eliminating, for the first time, an entire class of nuclear weapons from the face of the earth.
 
As I speak, NATO ministers are meeting in Iceland to review the progress of our proposals for eliminating these weapons.
 
At the talks in Geneva, we have also proposed deep cuts in strategic offensive weapons. And the Western allies have likewise made far-reaching proposals to reduce the danger of conventional war and to place a total ban on chemical weapons.
 
While we pursue these arms reductions, I pledge to you that we will maintain the capacity to deter Soviet aggression at any level at which it might occur. And in cooperation with many of our allies, the United States is pursuing the Strategic Defense Initiative--research to base deterrence not on the threat of offensive retaliation, but on defenses that truly defend; on systems, in short, that will not target populations, but shield them.
 
By these means we seek to increase the safety of Europe and all the world. But we must remember a crucial fact: East and West do not mistrust each other because we are armed; we are armed because we mistrust each other. And our differences are not about weapons but about liberty.
 
When President Kennedy spoke at the City Hall those 24 years ago, freedom was encircled, Berlin was under siege. And today, despite all the pressures upon this city, Berlin stands secure in its liberty. And freedom itself is transforming the globe.
 
In the Philippines, in South and Central America, democracy has been given a rebirth. Throughout the Pacific, free markets are working miracle after miracle of economic growth. In the industrialized nations, a technological revolution is taking place--a revolution marked by rapid, dramatic advances in computers and telecommunications.
 
In Europe, only one nation and those it controls refuse to join the community of freedom. Yet in this age of redoubled economic growth, of information and innovation, the Soviet Union faces a choice: It must make fundamental changes, or it will become obsolete.
 
Today thus represents a moment of hope. We in the West stand ready to cooperate with the East to promote true openness, to break down barriers that separate people, to create a safe, freer world. And surely there is no better place than Berlin, the meeting place of East and West, to make a start. Free people of Berlin:
 
Today, as in the past, the United States stands for the strict observance and full implementation of all parts of the Four Power Agreement of 1971.
 
Let us use this occasion, the 750th anniversary of this city, to usher in a new era, to seek a still fuller, richer life for the Berlin of the future. Together, let us maintain and develop the ties between the Federal Republic and the Western sectors of Berlin, which is permitted by the 1971 agreement.
 
And I invite Mr. Gorbachev: Let us work to bring the Eastern and Western parts of the city closer together, so that all the inhabitants of all Berlin can enjoy the benefits that come with life in one of the great cities of the world.
 
To open Berlin still further to all Europe, East and West, let us expand the vital air access to this city, finding ways of making commercial air service to Berlin more convenient, more comfortable, and more economical. We look to the day when West Berlin can become one of the chief aviation hubs in all central Europe.
 
With our French and British partners, the United States is prepared to help bring international meetings to Berlin. It would be only fitting for Berlin to serve as the site of United Nations meetings, or world conferences on human rights and arms control or other issues that call for international cooperation.
 
There is no better way to establish hope for the future than to enlighten young minds, and we would be honored to sponsor summer youth exchanges, cultural events, and other programs for young Berliners from the East. Our French and British friends, I'm certain, will do the same. And it's my hope that an authority can be found in East Berlin to sponsor visits from young people of the Western sectors.
 
One final proposal, one close to my heart: Sport represents a source of enjoyment and ennoblement, and you may have noted that the Republic of Korea--South Korea--has offered to permit certain events of the 1988 Olympics to take place in the North. International sports competitions of all kinds could take place in both parts of this city.
 
And what better way to demonstrate to the world the openness of this city than to offer in some future year to hold the Olympic games here in Berlin, East and West? In these four decades, as I have said, you Berliners have built a great city. You've done so in spite of threats--the Soviet attempts to impose the East-mark, the blockade.
 
Today the city thrives in spite of the challenges implicit in the very presence of this wall. What keeps you here? Certainly there's a great deal to be said for your fortitude, for your defiant courage. But I believe there's something deeper, something that involves Berlin's whole look and feel and way of life--not mere sentiment.
 
No one could live long in Berlin without being completely disabused of illusions. Something instead, that has seen the difficulties of life in Berlin but chose to accept them, that continues to build this good and proud city in contrast to a surrounding totalitarian presence that refuses to release human energies or aspirations.
 
Something that speaks with a powerful voice of affirmation, that says yes to this city, yes to the future, yes to freedom. In a word, I would submit that what keeps you in Berlin is love--love both profound and abiding.
 
Perhaps this gets to the root of the matter, to the most fundamental distinction of all between East and West. The totalitarian world produces backwardness because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship.
 
The totalitarian world finds even symbols of love and of worship an affront. Years ago, before the East Germans began rebuilding their churches, they erected a secular structure: the television tower at Alexander Platz. Virtually ever since, the authorities have been working to correct what they view as the tower's one major flaw, treating the glass sphere at the top with paints and chemicals of every kind.
 
Yet even today when the sun strikes that sphere--that sphere that towers over all Berlin--the light makes the sign of the cross. There in Berlin, like the city itself, symbols of love, symbols of worship, cannot be suppressed.
 
As I looked out a moment ago from the Reichstag, that embodiment of German unity, I noticed words crudely spray-painted upon the wall, perhaps by a young Berliner: "This wall will fall. Beliefs become reality." Yes, across Europe, this wall will fall. For it cannot withstand faith; it cannot withstand truth. The wall cannot withstand freedom.
 
And I would like, before I close, to say one word. I have read, and I have been questioned since I've been here about certain demonstrations against my coming. And I would like to say just one thing, and to those who demonstrate so. I wonder if they have ever asked themselves that if they should have the kind of government they apparently seek, no one would ever be able to do what they're doing again.
 
Thank you and God bless you all.