Jødestjernen var en gul davidsstjerne af stof. Nazisterne tvang alle jøder til at bære stjernen synligt på tøjet. I Tyskland skulle alle jøder over 6 år bære den gule ”jødestjerne” synligt på venstre bryst fra 1. september 1941. Hvem der var jøde og hvem der ikke var jøde var fastsat af Nürnberglovene fra 1935.

Man talte om ” Kennzeichnungspflicht” – pligt til kendetegnet. Der kunne også stå: "Brændemærket". 

Det begyndte i Polen, som Tyskland besatte i 1933. Fra den 23. november skulle alle jøder over 12 år bære et armbind med en blå davidsstjerne på. Loven blev også indført i andre besatte lande fra 1942: Holland, Belgien, Bulgarien og Frankrig, fra 1943 i Grækenland og i 1944 i Ungarn. Den blev aldrig indført i de nordiske lande.

Den gule stjerne blev et stærkt symbol for Holocaust og nazisternes systematiske forsøg på at udslette jøderne.

Stjernen var et synligt tegn, som hjalp nazisterne med at gøre jøderne synlige. Det gjorde de også ved at stemple jøders pas med et stort ”J”, og ved at forlange at alle mænd skulle tage det ekstra fornavn ”Israel” og kvinderne ”Sarah”.

Produceret i Berlin

Stjernerne blev produceret af flagfabrikken ”Berliner Fahnen-Fabrik Geitel und Co”, som lå i Wallstrasse 16. Bygningen havde ironisk tidligere tilhørt jødiske ejere, Jakob Berglas og Jakob Intrator, men da ejerne ikke var til stede var bygningen solgt på tvangsauktion i 1938 til Gustav Geitel. Han var medlem af DNSAP.

Geitel producerede faner og vimpler, og i 1941 fik han ordren på jødestjernerne. Stjernerne blev leveret på store, gule stofruller. Der hænger i dag en lille erindringsnote ved Wallstrasse 16. Og du kan se lidt af rullerne på det jødiske museum i Berlin.

Flagfabrikken blev bombet under krigen, men Geitel genåbnede fabrikken igen i 1948 i lokaler ved Gesundbrunnen i Berlin. Her er den dag i dag under navnet „BEST Berliner Stoffdruckerei GmbH Fahnenmanufaktur“. Den har blandt andet lavet det store flag ”Fahne der Einheit” på Reichstag. Gule ruller med jødestjerner føres ikke længere i sortimentet.

Stjernerne kostede 10 pfenning stykket, som GESTAPO tvang jøderne til selv at betale.

Davidsstjernen

Davidsstjernen, som på hebraisk hedder Magen Davidl er en sekstakket stjernefigur, formet af to trekanter, der er lagt over hinanden. Davidsstjernen har været kendt siden bronzealderen og har været brugt i mange kulturer. Davidsstjernen blev emblem for zionist-bevægelsen i 1897; og da staten Israel blev grundlagt blev det debatteret om stjernen skulle indgå i Israels flag. Stjernerne er ikke unikt for jøderne, og det ses også i mange kristne kirker.

En norsk forretningsmand forsøgte i 1912 at få retten til at bruge symbolet som varemærke på sine fiskevarer, men mosaisk samfund påstod, at stjernen var universel og ikke kunne ejes af et enkelt firma. De fik medhold. Ellers havde Adolf Hitler vel brudt markedsføringslovgivningen.

Den jødiske sprogforsker Victor Klemperer har beskrevet stjernen: ”den 19. september 1941. Fra da af skulle vi bære jødestjernen, den sekstakkede Davidsstjerne, en lap i gule farver, som endnu i dag betyder pest og karantæne og som i middelalderen var jødens kendetegn, misundelsens farve og gallens farve, satans farve man måtte undgå; den gule lap med det sorte tryk: ”JUDE”, et ord indrammet af linjer, der blandede to trekanter, et ord skrevet med store blokbogstaver, der står isoleret og overdrevet og minder om hebraiske bogstaver”.

Victor Klemperer boede i Dresden og under det store bombardement 13. Februar 1945, som lagde Dresden øde, hev han og familien stjernerne af tøjet. De skjulte sig i flygtningestrømmens kaos og undgik at blive sendt i udryddelseslejrene.

Der var lidt bekymring for befolkningens reaktion, og om det skulle medføre en bølge af medlidenhed. Og nogle jøder rapporterer da også, at de mødte medfølelse, når de gik med stjernen.

Men den evangeliske kirke i Nordtyskland hilste jødestjernen velkommen, fordi selveste den store Martin Luther allerede i 1543 på det skarpeste havde krævet de stærkeste reaktioner mod jøden og at de blev udvist af Tyskland – fordi det jo var jøder, der havde korsfæstet Jesus.

Først med Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von NS-Recht af 20. September 1945 blev kravet om gule armbind med jødestjerner til jøder igen ophævet.

I COVID-19 krisen i 2020 blev jødestjernen iøvrigt genbrugt som symbol i modstander demonstrationer i Berlin. Ordet ”JUDE” var erstattet med ” Ungeimpft” – ikke vaccineret. Det blev stærkt kritiseret som en hån mod jødernes offer i det tredje rige. Der var ikke applaus for på denne måde at forsøge at selvudstille sig som offer for statens tvang.

Læs mere her

Du kan se jødestjernen på det jødiske museum i Berlin.

Få en rundvisning i det jødiske Berlin med Berlin Heritage Tours, hvor du kommer på vandring gennem den jødiske historie i Berlin med Yoav og Natalie Sapir.