Carsten Porskrog Rasmussen: Hertugdømmet

Porskrogfoto

Seddel: Designed by Johann Holtz (1875-1944), issued by the City of Flensburg, reproduced by Palauenc05. Public Domain.

Anmeldelse. Schleswig-Holstein er et nøgleområde i forståelsen af Danmarks forhold til Tyskland. For hvor går grænsen egentlig? Det er en pænt forvirrende historie, der blev sat i gang for 800 år siden, da Kong Valdemar Sejr lovede sin søn Abel, at han fik hertugdømmet. Det var for at få lidt ro på bagsmækken, men sådan gik det bekendt ikke. Carsten Porskrog Rasmussen, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, har gennemgået historien.

Og det er en pænt kompliceret historie. Den britiske premierminister Lord Palmerston sagde, at der var kun tre personer, som forstod problemstillingen til bunds: Prins Albert, der var død, en tysk professor der var skør, og ham selv, der havde glemt det. Og så er der muligvis Carsten Porskrog Rasmussen, som går hele historien igennem på 100 sider. Og helt ærligt, man taber tråden. Og det er ikke Carsten Porskrogs skyld, for han har skrevet historien interessant, flydende og let. Det er bare komplekst.

De danske konger var oprindeligt langt nede i Sønderjylland og byggede Dannevirke. Det må nok betegnes som den historiske sydgrænse. I hvert fald i 1.000 års historie vi kender til. Nutidens bøvl begyndte i 1232, da Kong Valdemar ville dele riget mellem sin børn, så der ikke blev strid efter ham. Kong Erik Plovpenning fik kongestolen, Abel fik Sønderjylland og hans bror, Christoffer, fik Lolland. Og da arvefølgerne derefter var uklare - faldt områderne tilbage til kongeriget, eller forblev de arvelige hertugdømmer? – så var grunden lagt til intriger.

Lidt om Valdemar Sejr og Berlin...Paradoksalt nok at det var Valdemar Sejr, som startede splittelsen. Han stod ellers for stor ekpansion af riget. Først indtog Valdemar Sejr Holsten; siden Ditmarsken, Lübeck og Hamburg. Tilnavnet "Sejr" fik han, fordi han var en af de store erobrere i Danmarkshistorien, der sikrede sig store områder ved Østersøen som Pommern og Estland. Især den sidste erobring fik stor betydning, da det ifølge sagnet var her, Dannebrog faldt ned fra himlen.Danmark kom til at strække sig fra Elben og Vadehavet i vest til Gdansk i øst og grænsede mod syd op mod floden Netze i vore dages Polen [Wikipedia].

Ved Valdemar Sejrs død i 1241 blev Abels bror, Erik, konge efter deres far. I de følgende år lå Abel i strid med sin storebror for at opnå større uafhængighed for sit sønderjyske hertugdømme. Det var anledningen til en mangeårig borgerkrig, hvorunder blandt andet Randers blev afbrændt af Abels tropper. Stridighederne fortsatte indtil Abel og Eriks søster Markgrevinde Sophie af Brandenburg forhandlede en skrøbelig våbenhvile på plads. Sofia blev i 1230 gift med markgreve Johan 1. af Brandenburg, der sammen med sin bror Otto den Fromme grundlagde Berlin, som første gang omtales i 1244. I Berlin kendes hun som Sofia af Danmark. 

Og resten af historien...Op gennem århundrederne var der dele der hørte til kongeriget, og dele der hørte til hertugdømmerne, og dele der hørte til begge steder og nogen dele der hørte til ingen steder. Klarhed blev der i hvert fald ikke. Og alle steder var der forskellige lovgivninger, traditioner og embedsmænd. For de tyskere, danskere, frisere der boede i området gjorde det ingen forskel. De havde ikke noget at sige. Det var adlens spil. Spil om penge, magt og indflydelse.

Og kærligheden til Kongeriget ikke lige stor. Fx allierede hertugerne sig med svenskerne, som gjorde muligt for svensken at trænge bagom til Sjælland, og vinde hele det østdanske kongerige: Skåne, Halland og Blekinge – og så mænd også Bornholm til Sverige.

I midten af 1800-tallet blomstrede nationalbegejstringen – for enten tysk tilhørsforhold eller dansk. Det førte til krig, og blev rundet af med folkeafstemningen i 1920, hvor Sønderjylland igen blev dansk.

Bogen er hurtig læst, men langsomt indtaget, for der er mange detaljer og historiske sammenhænge at holde styr på. De 100 sider er en lyn-introduktion, som varmt kan anbefales.

Bogen er udgivet af Aarhus Universitetsforlag i serien ”100 Danmarkshistorier”, som er 100 bøger a 100 sider udgivet over 8 år – en hver måned. Her fortæller forskere i et lettilgængeligt sprog om danmarkshistoriens vigtigste begivenheder og tematikker fra runesten til Muhammedtegninger.

Porskrog Rasmussen blev cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet i 1986 efter året før at have modtaget universitetets guldmedalje for en prisopgave, ph.d. fra samme universitet i 1990 og dr.phil. i 2003 på disputatsen Rentegods og hovedgårdsdrift: Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig ca. 1524-1770. Fra 1987 til 1995 var Carsten Porskrog Rasmussen ansat som adjunkt og siden lektor (1991) ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa. Fra 1995 til 2013 var han adjunkt og siden lektor i nyere tids historie ved Aarhus Universitet og har især beskæftiget sig med Sønderjyllands og Hertugdømmernes historie. I 2013 blev han overinspektør på Sønderborg Slot under Museum Sønderjylland. Han har desuden været gæsteforsker ved Sveriges lantbruksuniversitet.

PorskrogBogCarsten Porskrog Rasmussen
Hertugdømmet

Aarhus Universitetsforlag
2020

100 sider