Berlin-guide på Facebook

Berlin-guide er aktiv på Facebook. Få nyt om Berlin og berlin-guide.

Vind en bog til vinterferien

Kære gæst

Fortæl om en perfekt lørdag i Berlin. Dine svar bliver behandlet anonymt. Det tager 2-3 minutter.

Gå til spørgeskema

philippkerrberlinerblaat3

Berlin-guide trækker lod om 2 ex. af Phillip Kerr's næste roman "Berlinerblåt" blandt svar før 9. februar 2018 når bogen udkommer.

Vinderne får besked fra forlaget Modtryk.

Få nyhedsbrev fra Berlin-guide

Abonner på nyhedsbrevet fra berlin-guide.dk. Det er gratis og ca en gang i kvartalet


catchme refresh

Berlin-guide anmelder

1349 Da den danske konge angreb Berlin

Pin It

I 1349 fik en falsk kurfyrste og en ny tysk-romersk Kejser trådt den danske konge Valdemar Atterdag så eftertrykkeligt over tæerne, at kongen samlede sine soldater, sejlede over vandet og gik i kødet på tyskerne. Han fik næsten erobret Berlin. Han ordnede makronerne og sluttede fred med dem alle sammen. Det var aktivistisk udenrigspolitik fra den store skuffe.

 

I 1349 var Valdemar Atterdag ved at have samlet det danske rige igen. Men så...

Den falske kurfyrste

I Tyskland var der dukket en falsk kurfyrste op, som udgav sig for at være den afdøde Kurfyrst Valdemar (En anden valdemar end vores Atterdag). Den falske kurfyrste hed i virkeligheden Jakob Rehbock og var vistnok enten bager eller møller. Kurfyrste var han ihvertfald ikke, men mange gennemskuede ham ikke.

Fupmageren mødte op hos ærkebiskop Otto af Magdeborg og fortalte, at det, der havde set ud som en begravelse af Valdemar i 1319, kun havde været et skuespil - i virkeligheden havde han været i Det hellige land som pilgrim.

Waldemar IV Otherday of Denmark c 1375Hvis man ikke før havde mødt hinanden personligt kunne den slags være vanskeligt at verificere i en fart - der var hverken fotografier, internet, telefon. Og med tanke på 1300-tallets malerier, så har det heller ikke været et alternativ. Bedrageriet udløste en del ballade før det hele opklaret igen.

Billedet til venstre forestiller et kalkmaleri af Valdemar Atterdag fra Sankt Peders kirke i Næstved. Meget smukt, men det ville være svært at genkende Valdemar, hvis man mødte ham på gågaden i Næstved - med mindre han selvfølgelig bar den mærkelige krone, ringbrynje, sværd osv.

Billedet er fra wikipedias artikel om Valdemar Atterdag.

Det gik hverken værre eller bedre end at ærkebispen og adlen i Mecklenburg og Pommeren antog den falske kurfyrst for The Real McCoy (selvom det udtryk ikke var så kendt på det tidspunkt).

Den nye kejser

Charles IV John Ocko votive picture fragmentDet samme gjalt også kronprins Karl i Bøhmen, som stod til at blive den næste Kejser for det tysk-romerske rige - hvad han faktisk blev i begyndelsen af 1349. Billedet til venstre forestiller Karl IV som kejser. Billedet er fra wikipedia.

Han troede den falske Valdemar var ægte.

Det krævede en del fikumdik at blive kejser (gifte sig med den rigtige, bestikke andre, forære lidt land mv.) - og kronpris Karl blev til Kejser Karl IV. En af handlingerne var at gøre 2 Mecklenburgske fyrster til hertuger.

I Rostock betød det, at byen ikke længere stod under den danske konge men under kejseren.

Til overflod gav Karl IV den falske Valdemar mark Brandenburg (området omkring Berlin) - og denne gav straks området videret til Bøhmen. Det område var egentlig tilfaldet Valdemar Atterdags svoger, Ludvig. 

Endelig bekræftede Karl IV at de pommersker fyrste havde arveret til Rügen, som dermed blev en del af det romerske rige.

Karl IV kom altså skidt fra start set med danske øjne og blev ovenikøbet taget ved næsen af bedrageren.

Så var der ballade

Dels forsvandt Rostock og Rügen ud af dansk interessesfære (Lenshøjhed) og dels var Atterdags svoger, Markgreve Ludvig, også kommet på kant med Kejseren. Jeg håber jeg har rigtigt fat i dette, for der er egentlig et virvar af Ludviger og Valdemarer involveret - og jeg prøver at koge intrigerne lidt ind her. Markgreven sendte bud efter svoger Valdemar Atterdag og Atterdag lovede 500 hjælme. Og under hjælmene sad soldaterne.

Nu var historien blevet for pebret og Atterdag drog til Tyskland med sin hær.

Angreb på Tyskland - Berlin

Første slag var byen Vismar, som Atterdag både plyndrede og brændte. Sammen med Hertug Wartislaf drog han til Pommeren og fik de pommerske hertuger med på holdet. Han lånte også 1000 mark sølv med pant i land og så red han hærgende gennem Mecklenburg og Uckermarck til fæstningen Stargard, som blev indtaget. Stargard hedder i dag Stargard Szczeciński og ligger i det vestligste Polen, der tidligere var Prøjsen.

Mens Valdemar sad i Stargard blev han til gengæld belejret af Hertug Albrecht af Mecklenburg. Ludvigs bror forsøgte at undsætte Valdemar Atterdag, men Albrecht vandt slaget og tog næsten 400 riddere til fange.

Under tumulten slap Valdemar ud af Stargard fæstningen og fortsatte sit plyndringstogt i Brandenburg og nærmede sig Berlin - med Hertug Albrecht og hans riddere lige i hælene. Valdemar ville indtage Berlin, men inden det kom så vidt kom det til en våbenhvile. Den norsk / svenske Kong Magnus blev valgt som opmand.

Berlinbegyndelsen1300talletBilledet er et bud på, hvordan Berlin så ud i begyndelsen af 1300 tallet.

Tegningen er lavet af Karl Friedrich von Klöden i 1800 tallet. Man ser de to byer Berlin nord for Spree (nævnt første gang 1244) og Cölln (nævnt første gang 1237) syd for Spree.

Det lille slot ligger, hvor det nye idag bliver bygget.

Hvis Valdemar var i Berlin var det en meget lille by han besøgte - men Helligåndskapellet (Heilig-Geist-Kapelle) blev grundlagt i 1300-tallet, så en enkelt bygning kan du måske dele med Valdemar-

Fra tiden kan du også besøge Citadellet i Spandau, hvor Valdemar Atterdag tidligere havde været på besøg, før han blev Atterdag og ville være konge for Danmark.

Fred og fryd og gammen igen

I 1350 mødtes så Kejser Karl IV med Valdemar Atterdag i Bautzen i Tyskland. Byen, der DDR-tiden var synonym med det berygtede STASI-fængsel. Valdemar havde sine mænd Nils Bugge, Bo Falk, Erik Eriksen af Linde og Henning Putbus med sig.

Forsoningen lykkes og Karl IV og Ludvig sluttede fred i februar 1350 mod at Karl IV skulle anerkende Ludvig og indkalde en forsamling af fyrster for at fastslå om den uægte Valdemar var ægte. Den falske Valdemar blev dømt. men fik ikke nogen straf.

Valdemar Atterdag blev taget til nåde af den romerske Kejser og fik et årligt beløb på 300 mark sølv. Valdemar Atterdag og Hertug Albrecht af Mecklenborg sluttede også fred og aftalte at Albrechts ældste søn skulle ægte Valdemar Atterdags 5-årige datter Margrethe. Hun døde dog ret hurtigt, så istedet blev det Valdemars 3-årige datter Ingeborg.

Valdemar sluttede af med at mægle fred mellem Mecklenburg og Brandenburg og Mecklenburg og Pommeren, lavede et forsvarsforbund med Kong Kasimir af Polen og rejste hjem igen. Job well done.

Valdemar Atterdag er begravet i slotskirken i Sorø, hvis du skulle få lyst til at besøge ham.

Efter Valdemar Atterdag kom Margrethe I til magten og samlede Danmark, Norge og Sverige til et rige. Hun var datter af Valdemar Atterdag og Hedvig, der var datter af den kullede (tyske) greve. Margrethe søn stod til at overtage tronen efer Margrethe, men han døde. Buddet gik i stedet for til Erik. Erik var søn hertug Vartislav VII af Pommern-Stolp og Maria af Mecklenborg-Schwerin, Marias mor var Valdemar Atterdags datter Ingeborg. Erik, var altså søster-barnebarn af Margrethe og han blev konge af Danmark under navnet Erik af Pommeren. 

Så var det nu en dansker eller tysker på tronen? Margrethe havde stået for opdragelsen af Erik af Pommeren, så han var naturligvis dansk. Og så kunne han naturligvis føre sit stamtræ tilbage til Gorm den gamle - til Jellingedynastiet. Og det samme kan Margrethe II og Kronprins Frederik.

Dansk kongehus med tyske beboere

En krølle på denne historie er overvejelsen over, hvor vores kongehus kommer fra?

I bund og grund er kongehuset næppe dansk. Prins Christian er halvt australier (med britiske rødder), 9 procent tysk, 16 procent svensk og 25 procent fransk. Ikke en dråbe dansk, hvis man går den lige mandlige vej tilbage i historien gennem 18 generationer. Og skulle der være lidt dansk før da vil det maksimalt udgøre 3-5 procent. Det svenske og franske er af relativt nyere dato - før da var slægten tyskere med tysk på.

Gud bevare Danmark.

Interessant i et land, hvor langt de fleste andre indbyggere kan føre deres rødder tilbage til danskere, der var født af danskere og et eller andet sted langt ude måske en enkelt indvandre med lidt frisk blod. For kongehuset er det omvendt - og det er aldrig lykkes det nuværende kongehus at få dansk blod med ind. Ikke fordi danske piger vil modsætte sig tanken, men fordi dansk blod i kongefamilien ville være kontroversielt. Kronprinsen havde som ung en flirt med en dansk sangerinde, Marie Montell, men det blev ved det. Maria Montell er født i Glostrup, men ikke fra det Glostrupske kongehus. 

Den nuværende danske kongefamilie er af Huset Glücksborg, som er en sidelinje til en anden tysk fyrste familie, Oldenburgerne. I november 1863 døde den danske konge Frederik den 7. barnløs på Lyksborg slot. I stedet kom glücksborgeren Christian af Glücksborg til. Han stammer i lige mandlig linje fra Christian den 3 - men der er ikke dansk blod at spore. I hvertfald ikke de 13 generationer, det er muligt at gå tilbage i Christian 9.'s stamtræ. Det bygger på en hurtig gennemgang. Der er sikker nogle, som kan fortælle en mere nuanceret historie. I regnestykkerne er der ikke taget højde for, om den mødrene linje måske har bragt lidt øllebrød, stegt flæsk og dannebrog med i blodet.

Med andre ord er der næppe nogen anden familie i Danmark som i så udpræget grad har formeret sig gennem indvandring, familiesammenføring, ægteskaber i familien og fornuftsægteskaber. Man gifter sig helst ikke uden for egne rækker. Amalienborg er på mange måder en kongelig indvandrer-ghetto - et parallelsamfund med egne regler hævet over loven og stort set på overførselsindkomster - og ikke alle kan tale dansk uden accent. Der er også mere politi involveret end normalt og endelig er kroner vel også en uvant hovedbeklædning for de fleste. Der uddeles medaljer til dem, der er loyale overfor familien. I de øvrige nordiske lande er man kommet lidt videre i integrationsindsatsen. Måske tøserne i Glostrup skal gøre sig klar til Christian - nu da Frederik så at sige har banet vejen? Er vi i Danmark klar til Dronning Stella Marie Olsen fra Lærkevænget i Glostrup? Eller vil vi hellere have endnu en tysker? 

Bemærk treenigheden: gud, konge og fædreland. Tre elementer: kristendom, et tysk kongehus og danskerne. Hvordan gud og kongen har sneget sig ind og står først er egentligt mærkeligt. I de sidste krige vi har været involvet i har fjenden haft samme gud og været tyskere. Kun fædrelandet har adskildt os. 

Det med sproget har nok først fået betydning med de elektroniske medier, hvor alle kan høre udtalen.

Nå - stegt flæsk og persillesovs skal ikke afgøre danskheden. Berlin-guides konklusion er at man kan af vige ganske meget fra gennemsnittet og endog have en meget fremmed baggrund og så alligevel være dansk. Føler man sig dansk er man dansk.

I det følgende får man ½ point fra faderen og ½ point fra moderen i beregning af nationalitet

Tyskeren Christian 9 og hans tyske kone Louise af Hessen blev konge og dronning i Danmark. De var begge tyskere (1:0 til Tyskland)

 • Hans søn Frederik den 8 var derfor også tysk, men tog en svensk kone.
 • Hans søn, Christian 10 var derfor 50 procent tysk og 50 procent svensk. Han giftede sig med en tysk kone (Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin).
 • Hans søn Frederik den 9 var nu 75 procent tysk og 25 procent svensk. Han giftede sig med en svensk kone (Dronning Ingrid).
 • Hans datter Margrethe den 2 var nu 37,5 procent tysk og 62,5 procent svensk. Hun giftede sig med franske Henri (Kong Henrik).
 • Hendes søn, Kronprins Frederik er så 18,7 procent tysk, 31,3 procent svensk og 50 procent fransk. Kronprins Frederik giftede sig med en australsk pige, Prinsesse Mary.
 • Deres søn, Prins Christian er således halv australier (med britiske rødder), 9 procent tysk, 16 procent svensk og 25 procent fransk.

Meget kan man sige om kongehuset, men dansk er det ikke. Christian 9’s far var Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, som også leverede kongelige til Norge, Grækenland og Storbritannien.

 1. Hans far, Frederik Carl Ludvig af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også.
 2. Hans far, Karl Anton August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også.
 3. Hans far, Peter August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 4. Hans far, Frederik Ludvig af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 5. Hans far, Frederik Vilhelm 1., Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 6. Hans far, August af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, var tysk og det var hans mor også
 7. Hans far, August Philip af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, tysk og det var hans mor også. Han grundlagde Glücksborg-linjen og regnes som stamfar til danske, græske og norske kongehus.
 8. Hans far, Alexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg, var tysk og det var hans mor også.
 9. Hans far, Hans den Yngre, var tysk og det var hans mor også.
 10. Hans far, Christian den 3. var dansk konge. Hans far og mor var tyskere
 11. Hans far, Frederik 1. var dansk konge, hans far og mor var tyskere
 12. Hans far, Christian den 1. var dansk konge, hans far og mor var tyskere
 13. Hans far, Didrik den Lykkelige af Oldenburg, var tysk og det var hans mor også

Kilder:
Barfod, Henrik, "Danmarks Historie - fra 1319-1481", København 1885
Ullidtz, Per, "Atterdag og Hunderedårskrig", Books on Demand, 2013

 

 

 

Besøg annoncørerne

London?

Berlin er dejlig - men det er London også.

Besøg vores nye london-guide.dk - den er snart Danmarks bedste London-guide.

 

"Angrebet" 9. April 1940

En tilfældig buket til inspiration

Eisenhüttenstadt - optur og nedtur i DDR

Eisenhüttenstadt er en socialistisk planby ved Oderfloden og den polske grænse, som blev grundtlagt i 1950. Der skulle bygges et stålværk og der var brug for en ny by. Den blev oprindeligt døbt Stalinstadt. Byen ligger 110 kilometer øst for Berlin. Så langt mod øst, at du næsten [ ... ]

Andre byer
Aftensmad i Mitte

Nikolai Viertel i Mitte var er bygget af østtyskerne som en kopi af det gamle Berlin. Der er ligesom bare lidt for meget beton, lidt for glitter og restauranterne lagt an på turister. Spandauer Vorstadt med Scheunenviertel, Hackesche Höfe og Oranienburger Strasse har meget mere at byde på. Prøv også område [ ... ]

Spiseguiden
Dresden guide - et helt andet land

Der er kun et par timer fra Berlin til Dresden, så et oplagt udflugts mål, hvis man er lidt tidligt afsted. Dresden er en tysk storby og hovedstaden i delstaten Sachsen. Dresden ligger i Elbens floddal mellem Berlin (160 km) og Prag (120 km). Der er lige over en halv million indbyggere. Berlin var en preussisk stad og når du tager til Dresden ko [ ... ]

Andre byer
BR Volly - Berlins Vollyball hold

BR Volley er Berlins Vollyball hold. Deres hjemmebane er Max-Schmelling-Halle, som de deler med Fuchse. BR Volly er bundesliga hold og har både været mester og været på 2. pladsen. De er en del af det store Sports Club Charlottenburg, som også står bag Marathon løbene i Berlin og iøvrigt har hold inden for en række sportsgrene. 

Sportsklubber i Berlin
Anonyma: En kvinde i Berlin

Anmeldelse. Da Berlin faldt i 1945 blev byen overtaget af den røde hær. Da sejren var i hus gik den sejrende hær amok i fest, alkohol og voldtægt af kvinder. Skrigene fra kvinderne kunne høres om natten fordi alle vinduer i byen var knust. De store hospitaler i Berlin anslår, at op til 130.000 kvinder blev vold [ ... ]

Erindringer og øjenvidner
Det dyreanatomiske theater

Det dyreanatomiske theater er Berlins ældste akademiske bygning. Idag er bygningen åben igen som Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität. Der er typisk udstillinger med relation til den naturvidenskabelige forskning på Humboldt Universitetet. Men også adgang til at se bygningen og l [ ... ]

Teknik- og videnskabsmuseer
Kør-med ordninger - sparetip for billister og dem ...

Deleøkonomien blomstrer og selvom du ikke har en bil - så er der andre der har. Har du slet ingen penge må du bruge din tommelfinger og blaffe, men har du lidt penge til benzin og færgeudgifter så er der nok nogen der gider at have dig med. Det er ikke bare win-win. Det er også hyggeligt selskab til Berlin. Det  [ ... ]

Transport til og rundt i Berlin